Cao Đăng Dương
Tham gia: 10/06/2023
120
Run
3
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:08:04
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:09
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:16:31
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:20
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
28:37
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Ride
everyone
0,0km
Distance
2.00:27:24
Time

Pace
0
Calories
Lunch Ride
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
24:55
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
41:25
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Walk
everyone
3,0km
Distance
35:10
Time
11:38/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
39:27
Time
19:40/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Lunch Walk
everyone
0,7km
Distance
10:36
Time
14:55/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
3,0km
Distance
01:05:59
Time
21:59/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Ride
everyone
179,1km
Distance
02:38:07
Time
68 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Walk
everyone
102,5km
Distance
02:41:14
Time
01:34/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Ride
everyone
64,5km
Distance
54:16
Time
71,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Walk
everyone
2,3km
Distance
02:41
Time
01:08/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
18,7km
Distance
01:34:38
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Ride
everyone
2,3km
Distance
08:13
Time
16,5 km/h
Pace
0
Calories
Lunch Ride
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
40:31
Time
05:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:09
Time
06:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run