|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Son Ha-Dang
Tham gia: 23/05/2020
Run
407
Ride
5
Swim
16

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Walk 20/04/2021 13:17
1,2km Distance
14:31 Time
11:47/km Pace
Afternoon Walk
AR Banthan 55.55 19/04/2021 22:29
1,2km Distance
14:01 Time
11:23/km Pace
AR Banthan 55.55
Night Walk 19/04/2021 21:49
3,2km Distance
39:33 Time
12:29/km Pace
Night Walk
Afternoon Walk 19/04/2021 17:34
1,0km Distance
14:02 Time
14:01/km Pace
Afternoon Walk
Afternoon Walk 19/04/2021 17:02
1,0km Distance
14:19 Time
14:21/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 19/04/2021 09:35
1,0km Distance
13:12 Time
13:00/km Pace
Morning Walk
Lunch Walk 18/04/2021 11:33
2,3km Distance
32:56 Time
14:04/km Pace
Lunch Walk
Morning Walk 18/04/2021 10:41
2,3km Distance
34:52 Time
15:25/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 18/04/2021 10:24
1,1km Distance
16:11 Time
14:21/km Pace
Morning Walk
AR Banthan 4567 17/04/2021 23:00
1,2km Distance
15:35 Time
12:45/km Pace
AR Banthan 4567
AR Banthan Challenge 17/04/2021 22:14
3,3km Distance
44:00 Time
13:16/km Pace
AR Banthan Challenge
Afternoon Walk 17/04/2021 17:53
1,1km Distance
09:47 Time
09:04/km Pace
Afternoon Walk
Night Walk 16/04/2021 22:55
5,5km Distance
01:02:27 Time
11:22/km Pace
Night Walk
Night Walk 15/04/2021 21:44
4,3km Distance
52:22 Time
12:16/km Pace
Night Walk
Evening Walk 15/04/2021 19:01
1,1km Distance
15:06 Time
13:36/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 15/04/2021 09:18
1,0km Distance
13:42 Time
13:26/km Pace
Morning Walk
Night Walk 14/04/2021 22:15
4,2km Distance
35:55 Time
08:29/km Pace
Night Walk
Afternoon Walk 14/04/2021 16:34
1,7km Distance
23:49 Time
13:39/km Pace
Afternoon Walk
Lunch Walk 14/04/2021 12:49
1,7km Distance
24:20 Time
14:44/km Pace
Lunch Walk
Night Walk 13/04/2021 23:00
4,8km Distance
57:40 Time
11:59/km Pace
Night Walk