Nguyễn Đình Chiến
Tham gia: 22/07/2020
1.421
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
23:17
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
9,5km
Distance
51:19
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
18,3km
Distance
01:45:52
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cố gắng nỗ lực hàng ngày
everyone
14,8km
Distance
01:23:24
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Cố gắng nỗ lực hàng ngày
Night Run
everyone
19,7km
Distance
01:51:07
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:25:54
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
18,7km
Distance
01:56:00
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
14,5km
Distance
01:35:22
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
19,4km
Distance
01:55:19
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:24:11
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
18,7km
Distance
01:50:59
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
45:42
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Bình Minh trên Hồ Ea Kao
everyone
25,1km
Distance
02:29:12
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Bình Minh trên Hồ Ea Kao
Tets đôi giày chút mà mưa
everyone
12,9km
Distance
01:14:52
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Tets đôi giày chút mà mưa
Morning Run
everyone
18,5km
Distance
01:46:57
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:16:37
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:48:58
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:17:13
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,9km
Distance
01:40:58
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,4km
Distance
01:20:11
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run