Nguyễn Đình Chiến
Tham gia: 22/07/2020
1.123
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:22:12
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:07:26
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:07:40
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
47:29
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
HOÀN THÀNH THỬ THÁCH THÁNG 1/2022 🏃🏃 LÃO TƯỚNG U 55
everyone
42,2km
Distance
03:58:23
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
HOÀN THÀNH THỬ THÁCH THÁNG 1/2022 🏃🏃 LÃO TƯỚNG  U 55
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
45:04
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
37:30
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
CÁC BẠN THẬP NIÊN 80 VỀ TRƯỚC MỚI BIẾT
everyone
13,3km
Distance
01:16:37
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
CÁC BẠN THẬP NIÊN  80 VỀ TRƯỚC MỚI BIẾT
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:50:44
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:14:18
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:37
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:12:09
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
CHÚC CẢ NHÀ CHỦ NHẬT AN VUI
everyone
12,3km
Distance
01:13:19
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
CHÚC CẢ NHÀ CHỦ NHẬT AN VUI
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
39:33
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:57:44
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,7km
Distance
01:30:29
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:16:47
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:11:21
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
ĐI ĐỂ TRẢI NGHIỆM
everyone
15,0km
Distance
01:33:02
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
ĐI ĐỂ TRẢI NGHIỆM
TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA TẠI BÁNH MỲ THỊT SAU THỜI GIAN TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG TẠI PHÍA BẮC
everyone
12,5km
Distance
01:22:07
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA TẠI BÁNH MỲ THỊT SAU THỜI GIAN TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG TẠI PHÍA BẮC