Nguyễn Đình Chiến
Tham gia: 22/07/2020
893
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

CHIẾN NGUYỄN - QUANG THẾ - SỬU TRẦN Buôn Ma Thuột - Ea Kao - Buôn Ma Thuột 🏃🏃🏃🏃🏃
everyone
19,1km
Distance
02:01:53
Time
06:23/km
Pace
0
Calories
CHIẾN NGUYỄN - QUANG THẾ - SỬU TRẦN 
Buôn Ma Thuột - Ea Kao - Buôn Ma Thuột 🏃🏃🏃🏃🏃
Night Run
everyone
30,5km
Distance
03:08:24
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
38:38
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
57:56
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,8km
Distance
01:32:40
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:28:09
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:35:28
Time
05:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,0km
Distance
01:42:43
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
NGÀY 22/9 TRAO TẶNG 5 PHẦN QUÀ CHO CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 🌹 TRAO YÊU THƠNG ❤ NHẬN NỤ CƯỜI😁
everyone
9,5km
Distance
55:45
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
NGÀY 22/9 TRAO TẶNG 5 PHẦN QUÀ CHO CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 🌹
 TRAO YÊU THƠNG ❤ NHẬN NỤ CƯỜI😁
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
58:43
Time
08:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Chạy mưa mát quá
everyone
21,9km
Distance
02:07:39
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Chạy mưa mát quá
250 PHẦN QUÀ TRAO ĐẾN TAY CÁC CHÁU CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN MÙA COVID NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2021
everyone
15,0km
Distance
01:21:35
Time
05:25/km
Pace
0
Calories
250 PHẦN QUÀ TRAO ĐẾN TAY CÁC CHÁU CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN MÙA COVID  NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2021
Afternoon Run
everyone
11,7km
Distance
01:43:10
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:37:15
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
3 ANH EM - CHIẾN NGUYỄN - SUU TRAN - QUANG THẾ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NGÀY CHỦ NHẬT
everyone
42,3km
Distance
04:37:45
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
3 ANH EM - CHIẾN NGUYỄN - SUU TRAN - QUANG THẾ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NGÀY CHỦ NHẬT
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI
everyone
25,7km
Distance
02:52:08
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI
BẢO DƯỠNG ĐÔI CHÂN
everyone
16,2km
Distance
01:45:00
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
BẢO DƯỠNG ĐÔI CHÂN
Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
everyone
14,2km
Distance
01:18:01
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
43:13
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,3km
Distance
01:30:34
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run