Nguyễn Đình Chiến
Tham gia: 22/07/2020
1.748
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Cưa Bom khi hoàn thành mục tiêu
everyone
10,1km
Distance
01:04:02
Time
06:20/km
Pace
700
Calories
Cưa Bom khi hoàn thành mục tiêu
Afternoon Run
everyone
19,7km
Distance
02:02:35
Time
06:12/km
Pace
1400
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
16:52
Time
11:32/km
Pace
99
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
57:09
Time
05:26/km
Pace
767
Calories
Afternoon Run
Tổng kết 2 giải UpRace và BIDV Run của team Tân Thành Runners ( TTR )
everyone
7,8km
Distance
01:19:21
Time
10:10/km
Pace
570
Calories
Tổng kết 2 giải UpRace và BIDV Run của team Tân Thành Runners ( TTR )
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
20:39
Time
06:53/km
Pace
218
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,4km
Distance
03:52
Time
10:12/km
Pace
27
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
34:14
Time
06:13/km
Pace
401
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
14:41
Time
05:37/km
Pace
182
Calories
Evening Run
Thư giãn
everyone
10,8km
Distance
01:56:37
Time
10:50/km
Pace
786
Calories
Thư giãn
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
01:20:10
Time
11:57/km
Pace
494
Calories
Afternoon Run
KẾT THÚC GIẢI BIDV - TẾT ẤM CHO NGƯỜI NGHÈO
everyone
42,3km
Distance
04:21:40
Time
06:11/km
Pace
2966
Calories
KẾT THÚC GIẢI BIDV - TẾT ẤM CHO NGƯỜI NGHÈO
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:30:09
Time
08:12/km
Pace
805
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,4km
Distance
01:36:09
Time
06:15/km
Pace
1067
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
01:43:14
Time
05:36/km
Pace
1340
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
56:59
Time
06:16/km
Pace
667
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:24:06
Time
05:56/km
Pace
1015
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
05:35
Time
04:57/km
Pace
81
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
19,1km
Distance
01:48:35
Time
05:40/km
Pace
1397
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:10:51
Time
06:45/km
Pace
762
Calories
Afternoon Run