Dang Nguyen
Tham gia: 12/07/2023
44
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
01:00:20
Time
10:30/km
Pace
388
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
01:07:30
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
59:15
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
01:03:55
Time
11:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
55:38
Time
09:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
41:54
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
44:53
Time
12:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:32:45
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
58:41
Time
11:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
14:29
Time
13:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:07
Time
05:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
44:05
Time
07:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
39:27
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:45:13
Time
10:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
01:01:11
Time
08:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
01:09:20
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
42:38
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
01:03:55
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
42:14
Time
08:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
54:06
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run