Messi Nghệ
Tham gia: 31/08/2022
119
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
21:28
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
3,7km
Distance
28:04
Time
07:34/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
44:46
Time
11:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
32:59
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
36:03
Time
11:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
41:29
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
37:05
Time
12:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
34:46
Time
11:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
46:58
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
30:44
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
48:48
Time
11:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
47:26
Time
11:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
47:46
Time
11:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
0,8km
Distance
07:37
Time
09:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
32:34
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
12:09
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
05:36
Time
02:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
15:49
Time
07:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
11:19
Time
05:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
17:58
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run