Đỗ Công Huế
Tham gia: 05/05/2020
300
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,6km
Distance
49:59
Time
09:00/km
Pace
375
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
14:14
Time
10:13/km
Pace
100
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
21:09
Time
09:02/km
Pace
136
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
1,1km
Distance
18:16
Time
16:38/km
Pace
93
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
29:47
Time
11:33/km
Pace
158
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
48:07
Time
11:16/km
Pace
279
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
10,1km
Distance
01:27:12
Time
08:38/km
Pace
790
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,2km
Distance
19:56
Time
16:03/km
Pace
90
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
30:42
Time
15:46/km
Pace
138
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,8km
Distance
27:10
Time
14:41/km
Pace
136
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
25:20
Time
12:33/km
Pace
124
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
2,7km
Distance
38:31
Time
14:08/km
Pace
166
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
55:08
Time
07:53/km
Pace
602
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
34:04
Time
08:23/km
Pace
272
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
20:01
Time
06:28/km
Pace
225
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
37:32
Time
11:16/km
Pace
209
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
23:37
Time
11:03/km
Pace
145
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
27:27
Time
13:30/km
Pace
136
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
24:06
Time
11:25/km
Pace
131
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
26:15
Time
13:01/km
Pace
128
Calories
Morning Run