Đỗ Công Huế
Tham gia: 05/05/2020
379
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
08:53
Time
11:16/km
Pace
57
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
15:24
Time
07:37/km
Pace
156
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:23
Time
11:50/km
Pace
67
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:55
Time
07:33/km
Pace
78
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
10:30
Time
11:13/km
Pace
57
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
2,1km
Distance
33:48
Time
15:52/km
Pace
147
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:30:07
Time
08:38/km
Pace
850
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
31:55
Time
17:08/km
Pace
119
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
32:34
Time
17:09/km
Pace
137
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,3km
Distance
21:13
Time
16:39/km
Pace
89
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
33:22
Time
17:08/km
Pace
127
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
38:51
Time
09:41/km
Pace
330
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
0,1km
Distance
01:27
Time
11:52/km
Pace
69
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,9km
Distance
20:49
Time
22:08/km
Pace
131
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,1km
Distance
32:43
Time
29:02/km
Pace
68
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
48:21
Time
09:38/km
Pace
313
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
17:00
Time
16:14/km
Pace
84
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
17:25
Time
09:32/km
Pace
113
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
13:04
Time
12:43/km
Pace
46
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:45
Time
07:20/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run