Đỗ Công Huế
Tham gia: 05/05/2020
367
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Walk
everyone
0,1km
Distance
01:27
Time
11:52/km
Pace
69
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,9km
Distance
20:49
Time
22:08/km
Pace
131
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,1km
Distance
32:43
Time
29:02/km
Pace
68
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
48:21
Time
09:38/km
Pace
313
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
17:00
Time
16:14/km
Pace
84
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
17:25
Time
09:32/km
Pace
113
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
13:04
Time
12:43/km
Pace
46
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:45
Time
07:20/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,9km
Distance
01:13:24
Time
09:18/km
Pace
499
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
55:34
Time
07:49/km
Pace
542
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
47:32
Time
09:24/km
Pace
250
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
09:19
Time
08:24/km
Pace
53
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
10:34
Time
10:22/km
Pace
96
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
10:50
Time
09:47/km
Pace
67
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
19:48
Time
09:00/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
10:45
Time
11:26/km
Pace
62
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
12:39
Time
10:32/km
Pace
72
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
33:34
Time
10:41/km
Pace
220
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
10:01
Time
09:44/km
Pace
62
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
10:10
Time
09:52/km
Pace
62
Calories
Evening Run