TRUONG THE DONG
Tham gia: 24/12/2020
106
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
0,6km
Distance
05:39
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
2,0km
Distance
26:22
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
01:08:44
Time
11:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
3,9km
Distance
43:39
Time
11:05/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
01:12:37
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Về đích, cán mốc 650 km
everyone
10,1km
Distance
01:23:10
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Về đích, cán mốc 650 km
Tăng tốc P4
everyone
7,0km
Distance
01:14:17
Time
10:35/km
Pace
0
Calories
Tăng tốc P4
Tăng tốc P3
everyone
8,6km
Distance
01:34:49
Time
11:03/km
Pace
0
Calories
Tăng tốc P3
Tăng tốc P2
everyone
10,1km
Distance
01:48:00
Time
10:39/km
Pace
0
Calories
Tăng tốc P2
Tăng tốc P1
everyone
5,2km
Distance
37:27
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Tăng tốc P1
Vượt chướng ngại vật P2
everyone
12,2km
Distance
02:11:16
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Vượt chướng ngại vật P2
Vượt chướng ngại vật P1
everyone
8,8km
Distance
01:32:21
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Vượt chướng ngại vật P1
Đầu tuần cuối
everyone
13,0km
Distance
10:00
Time
00:46/km
Pace
0
Calories
Đầu tuần cuối
Marathon 41Km tầm này là tầm thường, 56Km trong sân chung cư mới là thiên đường
everyone
6,3km
Distance
50:20
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Marathon 41Km tầm này là tầm thường, 56Km trong sân chung cư mới là thiên đường
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
49:00
Time
11:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
7,3km
Distance
01:00:58
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
7,4km
Distance
01:23:38
Time
11:15/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
6,1km
Distance
56:34
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
55:24
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
01:05:32
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run