Lê Văn Dũng
Tham gia: 29/03/2023
153
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Recovery
everyone
4,4km
Distance
38:01
Time
08:33/km
Pace
280
Calories
Recovery
Vnexpress Hanoi midnight marathon 2023
everyone
21,2km
Distance
02:19:45
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Vnexpress Hanoi midnight marathon 2023
Chay ngay di
everyone
3,3km
Distance
28:55
Time
08:40/km
Pace
0
Calories
Chay ngay di
Hoan Kiem lake
everyone
6,7km
Distance
50:49
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Hoan Kiem lake
Dau tam hanh
everyone
6,0km
Distance
45:36
Time
07:34/km
Pace
0
Calories
Dau tam hanh
Konm
everyone
5,0km
Distance
36:44
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Konm
Chay cho khoe
everyone
3,2km
Distance
22:23
Time
07:05/km
Pace
0
Calories
Chay cho khoe
Anb anb
everyone
3,3km
Distance
29:20
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Anb anb
Di chay di
everyone
6,7km
Distance
56:19
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Di chay di
Tam hoa
everyone
5,6km
Distance
44:52
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Tam hoa
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:36:07
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cha lan day 01-2
everyone
7,8km
Distance
57:59
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Cha lan day 01-2
Cha lan 1
everyone
3,3km
Distance
23:21
Time
07:00/km
Pace
0
Calories
Cha lan 1
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
32:33
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
23:14
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Workout
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
39:23
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chạy cho khoẻ
everyone
16,0km
Distance
01:46:29
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Chạy cho khoẻ
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:48
Time
07:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
34:01
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
35:36
Time
07:05/km
Pace
0
Calories
Night Run