Dương văn thụ
Tham gia: 19/09/2022
54
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
16,0km
Distance
01:44:30
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:12:44
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
52:36
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
46:00
Time
07:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
39:29
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
42:42
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
45:38
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
21:39
Time
07:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
32:20
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:00:04
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:22:45
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,2km
Distance
01:00:31
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:40:22
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
42:14
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:32
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
48:41
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:26
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
50:21
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:45:06
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:41:32
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run