NGUYEN THI KIM DUY
Tham gia: 04/01/2021
61
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Finish
everyone
5,0km
Distance
47:32
Time
09:29/km
Pace
0
Calories
Finish
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
27:21
Time
10:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
27:15
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
57:05
Time
11:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
51:34
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
01:06:51
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
☁️☁️☁️
everyone
1,3km
Distance
13:27
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
☁️☁️☁️
✨⭐️🌙
everyone
5,8km
Distance
57:48
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
✨⭐️🌙
✨Back from vacation✨
everyone
7,1km
Distance
01:09:53
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
✨Back from vacation✨
Xuân xuân ơi xuân đã dìa :))
everyone
6,2km
Distance
01:09:34
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Xuân xuân ơi xuân đã dìa :))
Chạy được sáu cây thì lại thèm the Alley :))
everyone
2,8km
Distance
32:37
Time
11:41/km
Pace
0
Calories
Chạy được sáu cây thì lại thèm the Alley :))
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
39:39
Time
11:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
🎼 You’re my everything 🎼
everyone
7,1km
Distance
01:17:43
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
🎼 You’re my everything 🎼
Night Run
everyone
3,5km
Distance
42:17
Time
11:58/km
Pace
0
Calories
Night Run
🍤🍲🍝
everyone
2,5km
Distance
29:55
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
🍤🍲🍝
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:49
Time
09:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
56:29
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Part 2 🌙✨
everyone
3,7km
Distance
31:51
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Part 2 🌙✨
Part 1🌴🌳🌿
everyone
3,4km
Distance
32:55
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Part 1🌴🌳🌿
Đuối như trái 🍌
everyone
4,6km
Distance
51:40
Time
11:12/km
Pace
0
Calories
Đuối như trái 🍌