Anh Nguyen
Tham gia: 28/09/2020
533
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
22,1km
Distance
02:18:21
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:06:35
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
53:33
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:18:34
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
25:53
Time
04:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:02
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:10:37
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
28:53
Time
05:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
53:29
Time
04:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
50:17
Time
05:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:04:50
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
45:48
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
02:29:06
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
45:33
Time
04:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
55:45
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
59:50
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:33:56
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,1km
Distance
01:46:26
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,0km
Distance
01:30:33
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
59:42
Time
05:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run