Duy Anh
Tham gia: 28/09/2020
350
Run
13
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Pha xe máy mượn của TQuynh
everyone
21,0km
Distance
01:34:51
Time
04:30/km
Pace
1151
Calories
Pha xe máy mượn của TQuynh
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
47:27
Time
06:49/km
Pace
481
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
6,2km
Distance
24:10
Time
15,4 km/h
Pace
206
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
24:52
Time
06:12/km
Pace
268
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
21:27
Time
06:02/km
Pace
228
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
28:37
Time
06:53/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
39:30
Time
07:54/km
Pace
347
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
35:56
Time
07:10/km
Pace
387
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
6,0km
Distance
36:27
Time
9,8 km/h
Pace
121
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
1,1km
Distance
03:01
Time
21,6 km/h
Pace
5
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
38:49
Time
07:45/km
Pace
317
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,6km
Distance
32:17
Time
09:05/km
Pace
233
Calories
Night Run
CAMOI - Những đoá hoa thơm 27/7
everyone
27,7km
Distance
03:32:55
Time
07:41/km
Pace
1683
Calories
CAMOI - Những đoá hoa thơm 27/7
Uprace đã trở lại
everyone
13,1km
Distance
01:33:29
Time
07:09/km
Pace
851
Calories
Uprace đã trở lại
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
26:04
Time
08:25/km
Pace
160
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
59:51
Time
09:55/km
Pace
374
Calories
Evening Run
MAF day 6: ko nước + vỡ bài
everyone
15,0km
Distance
02:07:45
Time
08:30/km
Pace
914
Calories
MAF day 6: ko nước + vỡ bài
Night Run
everyone
3,0km
Distance
30:03
Time
09:59/km
Pace
209
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:10
Time
06:42/km
Pace
694
Calories
Evening Run