|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Thủy Duyên
Tham gia: 07/05/2021
Run
57
Ride
1
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 05/07/2021 06:36
5,6km Distance
50:29 Time
09:02/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/06/2021 06:35
4,5km Distance
42:44 Time
09:24/km Pace
Morning Run
Morning Run 29/06/2021 06:23
5,0km Distance
45:55 Time
09:05/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/06/2021 06:39
3,6km Distance
31:27 Time
08:48/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/06/2021 06:34
0,3km Distance
02:42 Time
08:40/km Pace
Morning Run
Morning Ride 01/06/2021 06:22
9,2km Distance
39:03 Time
14,2 km/h Pace
Morning Ride
Morning Run 01/06/2021 05:30
4,1km Distance
38:57 Time
09:27/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/05/2021 06:16
5,1km Distance
47:39 Time
09:24/km Pace
Morning Run
Evening Run 23/05/2021 20:56
6,7km Distance
57:40 Time
08:36/km Pace
Evening Run
Evening Run 23/05/2021 18:44
7,1km Distance
01:03:51 Time
08:58/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 23/05/2021 14:32
7,1km Distance
58:21 Time
08:11/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 23/05/2021 05:24
10,5km Distance
01:34:04 Time
08:58/km Pace
Morning Run
Evening Run 22/05/2021 20:30
6,2km Distance
52:22 Time
08:23/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 22/05/2021 17:50
3,5km Distance
33:09 Time
09:20/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 22/05/2021 14:34
0,1km Distance
01:14 Time
08:53/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 21/05/2021 06:50
6,2km Distance
55:13 Time
08:53/km Pace
Morning Run
Morning Run 20/05/2021 06:59
5,7km Distance
51:01 Time
08:58/km Pace
Morning Run
Morning Run 16/05/2021 06:18
5,2km Distance
41:34 Time
08:02/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 15/05/2021 17:24
6,0km Distance
53:47 Time
08:57/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 15/05/2021 07:06
4,4km Distance
38:56 Time
08:55/km Pace
Morning Run