Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
195
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,9km
Distance
22:17
Time
07:41/km
Pace
293
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
21:06
Time
07:06/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
21:19
Time
07:08/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
40:17
Time
07:44/km
Pace
528
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
03:00
Time
01:33/km
Pace
191
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
16:23
Time
45 km/h
Pace
130
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
12,7km
Distance
18:15
Time
41,8 km/h
Pace
720
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
37:53
Time
09:27/km
Pace
400
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
25:43
Time
07:44/km
Pace
334
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
15,8km
Distance
24:09
Time
39,3 km/h
Pace
776
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
22:45
Time
09:49/km
Pace
233
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
17,7km
Distance
33:55
Time
31,3 km/h
Pace
217
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
13,5km
Distance
28:56
Time
28 km/h
Pace
786
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
34:45
Time
09:37/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
46:15
Time
07:42/km
Pace
603
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
48:50
Time
08:15/km
Pace
597
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:09:44
Time
08:10/km
Pace
863
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
49:31
Time
08:34/km
Pace
579
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
20,0km
Distance
54:58
Time
21,8 km/h
Pace
1126
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
57:09
Time
07:27/km
Pace
770
Calories
Evening Run