Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
1.021
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
7,9km
Distance
01:12:41
Time
09:12/km
Pace
814
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
39:49
Time
11:36/km
Pace
356
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
30:12
Time
10:40/km
Pace
293
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:12:19
Time
10:17/km
Pace
725
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
38:46
Time
08:29/km
Pace
471
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
25:54
Time
11:39/km
Pace
231
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
01:04:11
Time
07:33/km
Pace
875
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:08:11
Time
10:10/km
Pace
693
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
36:35
Time
09:07/km
Pace
414
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:40:11
Time
09:29/km
Pace
1089
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:49:26
Time
08:03/km
Pace
1401
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
01:00:08
Time
10:50/km
Pace
575
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
41:34
Time
08:13/km
Pace
525
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
35:18
Time
06:44/km
Pace
541
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
16:18
Time
09:08/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
28:18
Time
10:33/km
Pace
276
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:38:08
Time
10:06/km
Pace
1007
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
52:30
Time
10:31/km
Pace
517
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
34:56
Time
07:51/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
26:58
Time
08:51/km
Pace
314
Calories
Afternoon Run