Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
1.905
Run
87
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,8km
Distance
01:02:21
Time
10:47/km
Pace
575
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,9km
Distance
01:59:02
Time
10:56/km
Pace
1084
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
18:38
Time
08:05/km
Pace
229
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
23:25
Time
07:47/km
Pace
302
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
24,7km
Distance
03:45:07
Time
09:07/km
Pace
2460
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
39:37
Time
07:03/km
Pace
562
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:53:02
Time
09:01/km
Pace
1263
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
23:05
Time
11:37/km
Pace
198
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
15:44
Time
04:31/km
Pace
346
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:42:16
Time
09:28/km
Pace
1088
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
01:07:31
Time
09:45/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
21:23
Time
07:52/km
Pace
275
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:32:12
Time
09:04/km
Pace
1021
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,9km
Distance
39:08
Time
10:04/km
Pace
389
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
45:23
Time
14:14/km
Pace
319
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
40:14
Time
07:57/km
Pace
510
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
01:13:46
Time
12:40/km
Pace
582
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:23:49
Time
12:31/km
Pace
670
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
39:59
Time
12:00/km
Pace
333
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
01:06:50
Time
11:11/km
Pace
605
Calories
Afternoon Run