Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
1.582
Run
71
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,7km
Distance
59:41
Time
08:57/km
Pace
672
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
31:02
Time
10:13/km
Pace
302
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
30:37
Time
08:27/km
Pace
363
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,8km
Distance
32:11
Time
11:30/km
Pace
279
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
01:11:46
Time
10:08/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,4km
Distance
58:28
Time
10:45/km
Pace
541
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,0km
Distance
02:10:47
Time
14:29/km
Pace
898
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
13,6km
Distance
02:39:45
Time
11:44/km
Pace
1360
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
18:08
Time
06:36/km
Pace
275
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:27:46
Time
12:33/km
Pace
701
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
01:00:11
Time
07:27/km
Pace
811
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
46:16
Time
07:43/km
Pace
602
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
02:13:51
Time
08:53/km
Pace
1510
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:25:29
Time
07:46/km
Pace
1107
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
01:20:44
Time
08:14/km
Pace
988
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
02:38:30
Time
10:43/km
Pace
1487
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
22,6km
Distance
03:08:20
Time
08:20/km
Pace
2248
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
32,3km
Distance
05:21:23
Time
09:56/km
Pace
3229
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
16,0km
Distance
02:36:19
Time
09:44/km
Pace
1610
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,8km
Distance
15:47
Time
08:47/km
Pace
179
Calories
Night Run