Phạm Duy Minh
Tham gia: 30/12/2020
578
Run
28
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
16,5km
Distance
01:28:25
Time
05:20/km
Pace
1525
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:29:27
Time
05:24/km
Pace
1528
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
57:10
Time
04:57/km
Pace
1064
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
7,5km
Distance
40:06
Time
05:21/km
Pace
689
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
48:25
Time
05:22/km
Pace
833
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
10,5km
Distance
56:13
Time
05:21/km
Pace
968
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
31:57
Time
05:21/km
Pace
552
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
07:39
Time
05:22/km
Pace
132
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
37:52
Time
05:19/km
Pace
657
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
55:44
Time
05:21/km
Pace
959
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
6,1km
Distance
32:43
Time
05:19/km
Pace
567
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
01:29:00
Time
05:22/km
Pace
1527
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
16,5km
Distance
01:28:42
Time
05:21/km
Pace
1526
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
31:19
Time
05:20/km
Pace
540
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
57:06
Time
05:21/km
Pace
984
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:29:00
Time
05:22/km
Pace
1528
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:29:19
Time
05:23/km
Pace
1527
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
27:34
Time
05:23/km
Pace
472
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
43:06
Time
05:19/km
Pace
746
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
44:57
Time
05:22/km
Pace
773
Calories
Morning Run