Lê Hải Đăng
Tham gia: 05/04/2022
36
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Endgame
everyone
11,3km
Distance
01:13:50
Time
06:33/km
Pace
811
Calories
Endgame
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
08:28
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Sầm Sơn beach
everyone
3,0km
Distance
14:51
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
Sầm Sơn beach
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:54
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
39:37
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
55:03
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:23
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,0km
Distance
01:32:37
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:19:31
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:14
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:27:50
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
20:58
Time
04:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
56:04
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,1km
Distance
25:06
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
14,1km
Distance
01:19:26
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:27
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:30:00
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
47:04
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
34:15
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:01
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run