Nguyễn Thanh Hải
Tham gia: 08/06/2023
102
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,5km
Distance
09:00
Time
05:56/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
39:37
Time
08:39/km
Pace
259
Calories
Afternoon Run
Kết thúc giải Runner DPG
everyone
7,8km
Distance
56:19
Time
07:14/km
Pace
440
Calories
Kết thúc giải Runner DPG
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:22:15
Time
06:16/km
Pace
743
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
55:04
Time
07:29/km
Pace
415
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
26:20
Time
06:20/km
Pace
235
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,8km
Distance
01:17:24
Time
06:33/km
Pace
668
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
56:40
Time
07:23/km
Pace
434
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:12:26
Time
06:40/km
Pace
613
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
51:10
Time
07:15/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:14:03
Time
06:56/km
Pace
604
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:15:16
Time
06:01/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
10:03
Time
06:01/km
Pace
95
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:10:22
Time
06:57/km
Pace
572
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:14:19
Time
07:02/km
Pace
598
Calories
Morning Run
Sáng dậy sớm đi ngắm trăng, ngắm chị Hằng 🤪
everyone
10,2km
Distance
01:13:08
Time
07:10/km
Pace
577
Calories
Sáng dậy sớm đi ngắm trăng, ngắm chị Hằng 🤪
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
50:39
Time
07:50/km
Pace
366
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
22:13
Time
05:51/km
Pace
215
Calories
Evening Run
Bắt được con Chuột, nhưng bị nó rút => Chuột rút 🐭
everyone
10,1km
Distance
01:23:32
Time
08:15/km
Pace
572
Calories
Bắt được con Chuột, nhưng bị nó rút => Chuột rút 🐭
Evening Run
everyone
10,5km
Distance
01:01:50
Time
05:52/km
Pace
595
Calories
Evening Run