Nguyễn Minh Hải
Tham gia: 01/06/2020
532
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

HỒ LONG ẨN (Đồng Nai)
everyone
8,2km
Distance
01:08:04
Time
08:17/km
Pace
418
Calories
HỒ LONG ẨN (Đồng Nai)
VĂN MIẾU TRẤN BIÊN (Đồng Nai)
everyone
9,0km
Distance
01:09:26
Time
07:41/km
Pace
686
Calories
VĂN MIẾU TRẤN BIÊN (Đồng Nai)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NGỌC HOA TRANG (Đồng Nai)
everyone
10,2km
Distance
01:12:04
Time
07:05/km
Pace
778
Calories
KHU DU LỊCH SINH THÁI NGỌC HOA TRANG (Đồng Nai)
KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN (Đồng Nai)
everyone
8,5km
Distance
01:10:17
Time
08:16/km
Pace
657
Calories
KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN (Đồng Nai)
KHU DU LỊCH CAO MINH (Đồng Nai)
everyone
9,4km
Distance
01:15:48
Time
08:05/km
Pace
714
Calories
KHU DU LỊCH CAO MINH (Đồng Nai)
THÁC BA ZỌT( Đồng Nai)
everyone
10,7km
Distance
01:23:08
Time
07:44/km
Pace
819
Calories
THÁC BA ZỌT( Đồng Nai)
KHU DU LỊCH PHƯƠNG NAM (Đồng Nai)
everyone
8,4km
Distance
01:04:55
Time
07:42/km
Pace
646
Calories
KHU DU LỊCH PHƯƠNG NAM (Đồng Nai)
VƯỜN TRÁI CÂY LONG KHÁNH (Đồng Nai)
everyone
11,0km
Distance
01:29:05
Time
08:05/km
Pace
560
Calories
VƯỜN TRÁI CÂY LONG KHÁNH (Đồng Nai)
THÁC GIANG ĐIỀN (Đồng Nai)
everyone
21,3km
Distance
02:40:32
Time
07:31/km
Pace
1629
Calories
THÁC GIANG ĐIỀN (Đồng Nai)
VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIẾN (Đồng Nai)
everyone
10,1km
Distance
01:04:06
Time
06:20/km
Pace
769
Calories
VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIẾN (Đồng Nai)
ĐÁ BA CHỒNG (Đồng Nai)
everyone
5,6km
Distance
44:59
Time
08:03/km
Pace
427
Calories
ĐÁ BA CHỒNG (Đồng Nai)
CÔNG VIÊN SUỐI MƠ (Đồng Nai)
everyone
6,0km
Distance
46:01
Time
07:39/km
Pace
461
Calories
CÔNG VIÊN SUỐI MƠ (Đồng Nai)
KHU DU LỊCH BỌ CẠP VÀNG (Đồng Nai)
everyone
8,0km
Distance
01:03:00
Time
07:51/km
Pace
608
Calories
KHU DU LỊCH BỌ CẠP VÀNG (Đồng Nai)
LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU (Đồng Nai)
everyone
8,0km
Distance
01:07:24
Time
08:25/km
Pace
610
Calories
LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU (Đồng Nai)
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
2
Calories
Morning Run
THÁC MAI ĐỒNG NAI
everyone
7,3km
Distance
01:06:17
Time
09:01/km
Pace
351
Calories
THÁC MAI ĐỒNG NAI
KHU DU LỊCH BẰNG LĂNG TÍM (Đồng Nai)
everyone
7,0km
Distance
58:57
Time
08:23/km
Pace
537
Calories
KHU DU LỊCH BẰNG LĂNG TÍM (Đồng Nai)
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI (Đồng Nai)
everyone
6,1km
Distance
01:03:23
Time
10:20/km
Pace
338
Calories
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI (Đồng Nai)
ĐẢO Ó - KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐỒNG NAI
everyone
23,0km
Distance
03:13:11
Time
08:23/km
Pace
1754
Calories
ĐẢO Ó - KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐỒNG NAI
NÚI CHỨA CHAN ĐỒNG NAI
everyone
7,5km
Distance
01:00:22
Time
08:04/km
Pace
574
Calories
NÚI CHỨA CHAN ĐỒNG NAI