Phan Trong Hien
Tham gia: 11/08/2020
541
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
56:39
Time
05:31/km
Pace
532
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
53:05
Time
05:39/km
Pace
480
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
58:01
Time
05:44/km
Pace
618
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,4km
Distance
01:11:00
Time
05:43/km
Pace
767
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:03:41
Time
05:57/km
Pace
647
Calories
Afternoon Run
Lunch Ride
everyone
30,5km
Distance
01:45:59
Time
17,3 km/h
Pace
561
Calories
Lunch Ride
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:06:05
Time
05:51/km
Pace
653
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,5km
Distance
56:50
Time
05:58/km
Pace
639
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
33:59
Time
05:52/km
Pace
365
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
15,3km
Distance
52:21
Time
17,5 km/h
Pace
286
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
11,4km
Distance
01:07:18
Time
05:54/km
Pace
620
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:08:26
Time
05:48/km
Pace
803
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
12,2km
Distance
01:12:57
Time
05:59/km
Pace
844
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
11,4km
Distance
01:05:14
Time
05:44/km
Pace
765
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:10:45
Time
05:45/km
Pace
735
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:14:38
Time
05:58/km
Pace
832
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
31:12
Time
05:47/km
Pace
358
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
01:18:29
Time
05:58/km
Pace
892
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
37,3km
Distance
02:03:54
Time
18,1 km/h
Pace
597
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:02:59
Time
05:53/km
Pace
652
Calories
Afternoon Run