Phan Trong Hien
Tham gia: 11/08/2020
362
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
6,6km
Distance
34:58
Time
05:18/km
Pace
445
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
48:01
Time
05:49/km
Pace
474
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
41:11
Time
05:20/km
Pace
476
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:02:25
Time
05:50/km
Pace
793
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:04:18
Time
05:42/km
Pace
791
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:29:26
Time
05:44/km
Pace
1053
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:32
Time
05:35/km
Pace
843
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:09
Time
05:37/km
Pace
800
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:05:28
Time
05:38/km
Pace
730
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:18
Time
05:42/km
Pace
951
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,7km
Distance
01:06:03
Time
05:38/km
Pace
945
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:04:43
Time
05:45/km
Pace
817
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,5km
Distance
42:07
Time
05:38/km
Pace
743
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
50:43
Time
05:28/km
Pace
737
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
47:32
Time
05:48/km
Pace
576
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:29:38
Time
05:52/km
Pace
1212
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,7km
Distance
01:06:46
Time
05:42/km
Pace
901
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:45
Time
05:44/km
Pace
718
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,5km
Distance
01:06:41
Time
05:48/km
Pace
614
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:05:08
Time
05:28/km
Pace
927
Calories
Evening Run