Trung Hiếu
Tham gia: 25/05/2020
752
Run
41
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
41:04
Time
05:07/km
Pace
495
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
5,3km
Distance
01:00:34
Time
11:26/km
Pace
296
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:31:41
Time
06:02/km
Pace
928
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
6,1km
Distance
01:06:40
Time
10:55/km
Pace
364
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:25:29
Time
06:17/km
Pace
850
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,6km
Distance
01:31:05
Time
06:15/km
Pace
894
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
42:58
Time
07:41/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
56:52
Time
10:17/km
Pace
448
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:32:59
Time
06:38/km
Pace
851
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
6,4km
Distance
01:15:07
Time
11:46/km
Pace
363
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
30,6km
Distance
03:19:38
Time
06:31/km
Pace
1868
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
2,5km
Distance
33:36
Time
13:31/km
Pace
141
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:20:43
Time
06:08/km
Pace
799
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
5,2km
Distance
17:55
Time
17,4 km/h
Pace
127
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
7,3km
Distance
18:53
Time
23,3 km/h
Pace
42
Calories
Evening Ride
Evening Walk
everyone
3,6km
Distance
43:35
Time
12:00/km
Pace
209
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
13,8km
Distance
01:26:16
Time
06:14/km
Pace
846
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
5,0km
Distance
13:55
Time
21,6 km/h
Pace
23
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
52:15
Time
06:14/km
Pace
505
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
7,3km
Distance
17:31
Time
25,1 km/h
Pace
67
Calories
Evening Ride