Nguyễn Hoàng Anh
Tham gia: 03/10/2020
423
Run
11
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
5,7km
Distance
33:33
Time
05:53/km
Pace
239
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
59:10
Time
11:09/km
Pace
310
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
07:04
Time
05:55/km
Pace
66
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
43:03
Time
05:48/km
Pace
439
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
27:25
Time
05:07/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
47:32
Time
07:47/km
Pace
372
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
35:46
Time
05:54/km
Pace
383
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
41:36
Time
08:14/km
Pace
452
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
33:19
Time
05:17/km
Pace
406
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:26
Time
06:19/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
33:19
Time
05:11/km
Pace
388
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
08:09
Time
07:20/km
Pace
46
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
29:58
Time
07:28/km
Pace
234
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
07:49
Time
07:47/km
Pace
42
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,6km
Distance
38:29
Time
06:54/km
Pace
281
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,2km
Distance
13:50
Time
06:13/km
Pace
117
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,1km
Distance
12:41
Time
06:00/km
Pace
104
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:02
Time
05:53/km
Pace
375
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
35:43
Time
05:36/km
Pace
410
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
57:40
Time
05:49/km
Pace
600
Calories
Morning Run