Nguyễn Hoàng Anh
Tham gia: 03/10/2020
898
Run
22
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,3km
Distance
22:38
Time
06:47/km
Pace
153
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
24:14
Time
04:11/km
Pace
282
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
23:03
Time
04:55/km
Pace
246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
19:17
Time
05:12/km
Pace
233
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
45:57
Time
05:24/km
Pace
511
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
42:51
Time
06:12/km
Pace
420
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
48:32
Time
07:17/km
Pace
409
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
26:51
Time
08:04/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,7km
Distance
03:29:44
Time
04:54/km
Pace
2611
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
08:44
Time
10:51/km
Pace
67
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
56:55
Time
05:38/km
Pace
630
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
35:00
Time
05:26/km
Pace
373
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:04:47
Time
05:04/km
Pace
760
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:01:46
Time
04:49/km
Pace
770
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:48
Time
11:33/km
Pace
64
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:28
Time
05:39/km
Pace
626
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:00:41
Time
05:27/km
Pace
517
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
01:26:21
Time
09:43/km
Pace
552
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
33,3km
Distance
02:48:19
Time
05:02/km
Pace
1741
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
44:15
Time
06:38/km
Pace
434
Calories
Evening Run