|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Hoàng Phong
Tham gia: 07/05/2021
Run
73
Ride
4
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Evening Activity 28/07/2021 18:09
0,0km Distance
09:52 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 27/07/2021 18:34
0,0km Distance
09:01 Time
Pace
Evening Activity
Afternoon Activity 26/07/2021 17:51
0,0km Distance
08:44 Time
Pace
Afternoon Activity
Morning Run 10/07/2021 05:58
5,6km Distance
38:00 Time
06:48/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/07/2021 05:49
5,3km Distance
38:29 Time
07:12/km Pace
Morning Run
Morning Run 06/07/2021 05:45
5,9km Distance
42:00 Time
07:09/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/07/2021 05:45
5,9km Distance
42:24 Time
07:13/km Pace
Morning Run
Evening Ride 04/07/2021 18:18
2,5km Distance
08:33 Time
17,9 km/h Pace
Evening Ride
Morning Run 03/07/2021 05:44
6,6km Distance
52:07 Time
07:50/km Pace
Morning Run
Morning Run 01/07/2021 06:03
5,6km Distance
38:48 Time
06:59/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/06/2021 05:45
5,1km Distance
35:01 Time
06:52/km Pace
Morning Run
Morning Run 29/06/2021 05:42
5,6km Distance
39:13 Time
07:03/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/06/2021 05:40
10,0km Distance
01:04:57 Time
06:28/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/06/2021 05:33
6,4km Distance
42:25 Time
06:40/km Pace
Morning Run
Morning Run 24/06/2021 05:33
5,5km Distance
38:55 Time
07:02/km Pace
Morning Run
Morning Run 22/06/2021 05:35
5,5km Distance
39:36 Time
07:10/km Pace
Morning Run
Morning Run 21/06/2021 05:36
6,2km Distance
43:12 Time
06:56/km Pace
Morning Run
Evening Ride 20/06/2021 18:05
19,6km Distance
53:32 Time
22 km/h Pace
Evening Ride
Morning Run 19/06/2021 05:51
6,0km Distance
42:29 Time
07:03/km Pace
Morning Run
Morning Run 18/06/2021 05:57
5,1km Distance
34:27 Time
06:44/km Pace
Morning Run