|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Lê Thị Thu Hường
Tham gia: 29/07/2020
Run
43
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 22/11/2020 16:52
4,7km Distance
34:37 Time
07:19/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 15/11/2020 06:50
3,6km Distance
26:14 Time
07:15/km Pace
Morning Run
Morning Run 15/11/2020 06:03
2,3km Distance
22:46 Time
09:47/km Pace
Morning Run
Evening Run 10/11/2020 19:44
4,9km Distance
44:33 Time
09:01/km Pace
Evening Run
Evening Run 04/11/2020 19:19
4,6km Distance
38:09 Time
08:19/km Pace
Evening Run
Morning Run 03/11/2020 05:14
4,7km Distance
33:03 Time
07:02/km Pace
Morning Run
Morning Run 17/10/2020 05:36
10,7km Distance
01:22:25 Time
07:41/km Pace
Morning Run
Morning Run 14/10/2020 04:53
8,2km Distance
01:05:29 Time
07:56/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 11/10/2020 17:34
1,7km Distance
15:16 Time
08:48/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 10/10/2020 06:10
4,7km Distance
45:42 Time
09:47/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/10/2020 04:53
6,1km Distance
01:05:18 Time
10:41/km Pace
Morning Run
Evening Run 05/10/2020 18:02
4,7km Distance
38:04 Time
08:03/km Pace
Evening Run
Morning Run 03/10/2020 04:52
6,4km Distance
01:05:38 Time
10:18/km Pace
Morning Run
Morning Run 01/10/2020 05:11
5,7km Distance
42:03 Time
07:20/km Pace
Morning Run
Evening Run 30/09/2020 18:10
4,5km Distance
36:56 Time
08:10/km Pace
Evening Run
Morning Run 29/09/2020 04:43
7,3km Distance
01:09:44 Time
09:30/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/09/2020 05:04
5,4km Distance
42:09 Time
07:48/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 27/09/2020 17:25
2,8km Distance
35:18 Time
12:32/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 27/09/2020 05:02
12,5km Distance
01:48:19 Time
08:38/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/09/2020 04:53
18,7km Distance
02:46:16 Time
08:54/km Pace
Morning Run