|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Hương Quỳnh
Tham gia: 23/05/2020
Run
16
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 01/12/2020 05:51
8,0km Distance
01:12:55 Time
09:06/km Pace
Morning Run
Evening Run 06/11/2020 21:56
5,7km Distance
01:01:39 Time
10:45/km Pace
Evening Run
Night Run 04/11/2020 22:02
6,6km Distance
01:04:41 Time
09:47/km Pace
Night Run
Evening Run 03/11/2020 20:54
5,3km Distance
57:39 Time
10:56/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 02/11/2020 17:24
1,4km Distance
13:30 Time
09:19/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 26/10/2020 02:45
4,8km Distance
40:32 Time
08:22/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/09/2020 05:59
5,0km Distance
36:51 Time
07:20/km Pace
Morning Run
Evening Run 09/09/2020 19:56
2,8km Distance
28:23 Time
10:14/km Pace
Evening Run
Evening Run 31/08/2020 20:53
0,0km Distance
00:00 Time
Pace
Evening Run
Morning Run 25/07/2020 06:23
5,0km Distance
30:29 Time
06:02/km Pace
Morning Run
Evening Run 07/06/2020 19:01
5,7km Distance
46:15 Time
08:05/km Pace
Evening Run
Evening Walk 06/06/2020 20:59
1,2km Distance
13:42 Time
11:53/km Pace
Evening Walk
Night Walk 05/06/2020 22:11
1,5km Distance
17:20 Time
11:39/km Pace
Night Walk
Evening Run 05/06/2020 21:17
5,2km Distance
41:31 Time
08:02/km Pace
Evening Run
Evening Run 31/05/2020 21:38
6,9km Distance
56:12 Time
08:06/km Pace
Evening Run
Evening Run 24/05/2020 20:56
8,1km Distance
01:04:18 Time
07:59/km Pace
Evening Run