Minh Lê
Tham gia: 11/01/2022
50
Run
1
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Walk
followers_only
6,5km
Distance
01:34:55
Time
14:35/km
Pace
0
Calories
Night Walk
VnExpress Marathon
followers_only
10,4km
Distance
01:18:55
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
VnExpress Marathon
Night Run
followers_only
2,7km
Distance
25:09
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Walk
followers_only
1,3km
Distance
12:02
Time
09:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
followers_only
5,5km
Distance
45:59
Time
08:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Walk
followers_only
7,0km
Distance
01:13:14
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Run
followers_only
5,0km
Distance
41:37
Time
08:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
4,9km
Distance
33:04
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
followers_only
4,9km
Distance
01:07:51
Time
13:45/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Run
followers_only
8,1km
Distance
01:06:11
Time
08:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
followers_only
5,0km
Distance
39:44
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
7,0km
Distance
54:34
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
6,0km
Distance
53:37
Time
08:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
followers_only
7,0km
Distance
57:28
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
followers_only
7,2km
Distance
51:35
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
7,0km
Distance
58:18
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
5,2km
Distance
45:06
Time
08:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
7,0km
Distance
01:00:02
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
4,9km
Distance
51:39
Time
10:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
5,0km
Distance
45:41
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run