Nguyễn Thế Huy
Tham gia: 08/01/2021
492
Run
3
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,0km
Distance
40:21
Time
05:02/km
Pace
514
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,3km
Distance
02:27:41
Time
04:42/km
Pace
1875
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
33
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:07:37
Time
04:59/km
Pace
868
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:16:29
Time
04:58/km
Pace
977
Calories
Evening Run
Evening WeightTraining
everyone
38
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
30:39
Time
05:04/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
33:09
Time
05:28/km
Pace
388
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,3km
Distance
02:36:25
Time
04:50/km
Pace
1931
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
32:18
Time
05:19/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:40
Time
05:29/km
Pace
629
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:06:09
Time
05:08/km
Pace
757
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
44
Phút
Evening WeightTraining
Morning Ride
everyone
21,9km
Distance
59:25
Time
22,1 km/h
Pace
427
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:18:04
Time
05:07/km
Pace
1011
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,9km
Distance
03:28:30
Time
04:51/km
Pace
2614
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:30:57
Time
04:59/km
Pace
2663
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
52:46
Time
05:13/km
Pace
617
Calories
Evening Run
Evening WeightTraining
everyone
38
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
52:41
Time
05:06/km
Pace
651
Calories
Morning Run