Nguyễn Thế Huy
Tham gia: 08/01/2021
807
Run
5
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
01:33:37
Time
04:22/km
Pace
1209
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:08
Time
05:40/km
Pace
593
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
42,7km
Distance
03:46:42
Time
05:18/km
Pace
2569
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
0,2km
Distance
11:30
Time
62:39/km
Pace
81
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,4km
Distance
16:40
Time
12:14/km
Pace
94
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
38:08
Time
17:31/km
Pace
123
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
34:11
Time
05:33/km
Pace
349
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
57:45
Time
04:23/km
Pace
731
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:04:26
Time
05:21/km
Pace
729
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
38:59
Time
03:51/km
Pace
552
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
10:12
Time
85:28/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
11:49
Time
06:16/km
Pace
118
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
38:54
Time
03:52/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
22:46
Time
11:15/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
0,5km
Distance
06:54
Time
14:24/km
Pace
66
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
01:31:09
Time
04:16/km
Pace
1204
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
04:21
Time
12:31/km
Pace
32
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
50:54
Time
04:34/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:05:40
Time
04:03/km
Pace
894
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:21
Time
05:33/km
Pace
638
Calories
Morning Run