Kiên Nguyễn
Tham gia: 05/03/2021
274
Run
2
Run
5
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,4km
Distance
55:14
Time
05:19/km
Pace
634
Calories
Morning Run
Vietnam's national flag
everyone
14,8km
Distance
01:21:22
Time
05:30/km
Pace
965
Calories
Vietnam's national flag
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
40:24
Time
05:44/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:03:13
Time
06:05/km
Pace
728
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
50:13
Time
06:12/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,0km
Distance
01:23:50
Time
05:13/km
Pace
987
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
59:59
Time
05:13/km
Pace
720
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
58:30
Time
05:12/km
Pace
662
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
56:56
Time
05:25/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
59:54
Time
05:34/km
Pace
739
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:22
Time
06:10/km
Pace
911
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
28,1km
Distance
02:35:49
Time
05:33/km
Pace
1854
Calories
Night Run
New year 2022
everyone
27,2km
Distance
02:30:50
Time
05:32/km
Pace
2076
Calories
New year 2022
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
55:23
Time
05:12/km
Pace
717
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
55:53
Time
05:18/km
Pace
741
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
54:54
Time
05:14/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
48:12
Time
06:09/km
Pace
597
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:19:55
Time
05:09/km
Pace
940
Calories
Morning Run
Goya - Thương hiệu giày Việt
everyone
13,8km
Distance
01:10:35
Time
05:07/km
Pace
852
Calories
Goya - Thương hiệu giày Việt
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
12:06
Time
06:09/km
Pace
121
Calories
Morning Run