Lê Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
509
Run
202
Run
13
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,3km
Distance
39:22
Time
09:05/km
Pace
300
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
20:50
Time
07:17/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
47:04
Time
06:25/km
Pace
529
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
12:22
Time
12:11/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:19:37
Time
06:34/km
Pace
1601
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,1km
Distance
01:48:34
Time
06:21/km
Pace
1270
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
27:51
Time
05:28/km
Pace
357
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
33:50
Time
06:38/km
Pace
397
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:57
Time
06:33/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:18:40
Time
06:33/km
Pace
1635
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
55:46
Time
06:07/km
Pace
677
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,6km
Distance
02:24:39
Time
07:23/km
Pace
1436
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,5km
Distance
39:17
Time
26:27/km
Pace
256
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
32:21
Time
24:32/km
Pace
287
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
04:51
Time
21:42/km
Pace
26
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
04:32
Time
20:39/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
05:41
Time
02:46/km
Pace
22
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
03:49
Time
02:16/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
05:19
Time
02:05/km
Pace
34
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
40:56
Time
06:25/km
Pace
499
Calories
Afternoon Run