Lê Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
487
Run
202
Run
13
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,0km
Distance
21:10
Time
05:14/km
Pace
293
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:03:34
Time
07:03/km
Pace
618
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
09:42
Time
11:34/km
Pace
85
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
16:26
Time
12:10/km
Pace
115
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,5km
Distance
03:59:01
Time
05:37/km
Pace
3002
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
52:44
Time
05:42/km
Pace
631
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:39:06
Time
05:30/km
Pace
1228
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
07:43
Time
06:05/km
Pace
85
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
24:50
Time
04:57/km
Pace
329
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
08:06
Time
05:49/km
Pace
97
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:42
Time
06:39/km
Pace
62
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:24
Time
12:05/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:12
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:17
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:08:10
Time
06:47/km
Pace
650
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
52:29
Time
05:46/km
Pace
597
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
01:00:26
Time
07:27/km
Pace
532
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
09:22
Time
09:16/km
Pace
80
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:39
Time
08:51/km
Pace
37
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
30,6km
Distance
02:55:03
Time
05:43/km
Pace
2084
Calories
Morning Run