Lê Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
425
Run
181
Run
13
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:07:21
Time
07:03/km
Pace
650
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
25:58
Time
06:29/km
Pace
294
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
17,7km
Distance
01:01:08
Time
17,3 km/h
Pace
539
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
17,1km
Distance
42:02
Time
24,4 km/h
Pace
412
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
3,5km
Distance
12:07
Time
17,5 km/h
Pace
80
Calories
Evening Ride
Lunch Ride
everyone
2,0km
Distance
11:22
Time
10,7 km/h
Pace
43
Calories
Lunch Ride
Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
08:00
Time
18,9 km/h
Pace
61
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
34:50
Time
06:57/km
Pace
359
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
08:04
Time
18,8 km/h
Pace
48
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
09:23
Time
16,1 km/h
Pace
65
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
33:06
Time
06:36/km
Pace
364
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
08:02
Time
18,8 km/h
Pace
58
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
33:33
Time
06:42/km
Pace
366
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
33:04
Time
06:36/km
Pace
360
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
34:00
Time
06:47/km
Pace
349
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
24:20
Time
11:17/km
Pace
117
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
07:38
Time
19,8 km/h
Pace
58
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
31:14
Time
06:50/km
Pace
327
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
3,5km
Distance
10:11
Time
20,7 km/h
Pace
83
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
2,2km
Distance
07:53
Time
16,8 km/h
Pace
53
Calories
Afternoon Ride