Lê Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
397
Run
132
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
0,4km
Distance
07:48
Time
17:47/km
Pace
38
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
25:54
Time
13:00/km
Pace
132
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
19:19
Time
13:00/km
Pace
100
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
55:55
Time
08:43/km
Pace
471
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
07:44
Time
06:25/km
Pace
80
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
09:59
Time
07:28/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
18:18
Time
08:37/km
Pace
146
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
5,6km
Distance
09:32
Time
34,9 km/h
Pace
18
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
10,7km
Distance
35:53
Time
17,8 km/h
Pace
218
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:13:57
Time
07:23/km
Pace
658
Calories
Evening Run
Lunch Ride
everyone
17,5km
Distance
48:45
Time
21,6 km/h
Pace
283
Calories
Lunch Ride
Morning Ride
everyone
17,6km
Distance
54:22
Time
19,4 km/h
Pace
263
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
53:10
Time
06:48/km
Pace
507
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:08
Time
05:37/km
Pace
356
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
18,2km
Distance
44:45
Time
24,4 km/h
Pace
444
Calories
Afternoon Ride
Lunch Ride
everyone
18,0km
Distance
48:48
Time
22,1 km/h
Pace
375
Calories
Lunch Ride
Afternoon Run
everyone
14,0km
Distance
01:33:33
Time
06:42/km
Pace
911
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
55:56
Time
07:39/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,2km
Distance
53:53
Time
05:51/km
Pace
553
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
58:52
Time
06:37/km
Pace
499
Calories
Evening Run