Lê Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
248
Run
29
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,0km
Distance
12:28
Time
12:22/km
Pace
68
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
27:33
Time
22:36/km
Pace
105
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,3km
Distance
01:21:40
Time
05:00/km
Pace
1057
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
36:29
Time
05:28/km
Pace
437
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
59:59
Time
05:33/km
Pace
718
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,7km
Distance
01:00:00
Time
05:07/km
Pace
819
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,2km
Distance
06:20
Time
21,1 km/h
Pace
49
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
19:22
Time
08:55/km
Pace
136
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
53:50
Time
05:22/km
Pace
682
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
24,4km
Distance
02:00:00
Time
04:55/km
Pace
1581
Calories
Afternoon Run
Lunch Ride
everyone
15,9km
Distance
34:08
Time
28 km/h
Pace
192
Calories
Lunch Ride
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
41:30
Time
05:39/km
Pace
501
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:01
Time
05:41/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
54:16
Time
04:52/km
Pace
738
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
51:00
Time
05:04/km
Pace
677
Calories
Evening Run
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
15:26
Time
11:32/km
Pace
93
Calories
Morning Walk
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
03:56:51
Time
05:36/km
Pace
2837
Calories
Lunch Run
Night Walk
everyone
0,7km
Distance
14:16
Time
20:16/km
Pace
57
Calories
Night Walk
Afternoon Walk
everyone
2,0km
Distance
29:39
Time
14:53/km
Pace
128
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
53:22
Time
05:56/km
Pace
615
Calories
Morning Run