Lê Đình Ah Tú
Tham gia: 11/06/2021
609
Run
43
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Đi bơi cùng NA @Nguyễn Hoàng Hải
everyone
7,7km
Distance
15:17
Time
30,4 km/h
Pace
0
Calories
Đi bơi cùng NA @Nguyễn Hoàng Hải
Hoà vang
everyone
1,8km
Distance
11:56
Time
8,9 km/h
Pace
0
Calories
Hoà vang
Afternoon Ride
everyone
199,6km
Distance
03:51:01
Time
51,8 km/h
Pace
1824
Calories
Afternoon Ride
Xôi cùng Crocs...FM sub4 Qi Nhơn 🤪...
everyone
42,5km
Distance
03:44:54
Time
05:17/km
Pace
1857
Calories
Xôi cùng Crocs...FM sub4 Qi Nhơn 🤪...
Night Ride
everyone
17,8km
Distance
22:28
Time
47,5 km/h
Pace
50
Calories
Night Ride
Xôi Ride
everyone
7,5km
Distance
13:11
Time
34,1 km/h
Pace
136
Calories
Xôi Ride
Crocs chạy 🤪
everyone
10,0km
Distance
44:13
Time
04:24/km
Pace
477
Calories
Crocs chạy 🤪
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
15:59
Time
03:57/km
Pace
163
Calories
Evening Run
Xôi chạy 🤗🤗
everyone
28,5km
Distance
02:36:40
Time
05:36/km
Pace
1707
Calories
Xôi chạy 🤗🤗
New borns Việt Nam Run
everyone
4,8km
Distance
26:40
Time
05:30/km
Pace
220
Calories
New borns Việt Nam Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:40:44
Time
08:09/km
Pace
966
Calories
Afternoon Run
Đi bộ nhanh - dọn rác nhiều.
everyone
4,0km
Distance
37:26
Time
24:43/km
Pace
404
Calories
Đi bộ nhanh - dọn rác nhiều.
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
33:00
Time
12:15/km
Pace
143
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
05:14
Time
04:38/km
Pace
33
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
12:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
02:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
00:26
Time
03:10/km
Pace
4
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
03:26
Time
04:15/km
Pace
30
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
14:00
Time
07:14/km
Pace
67
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
04:56
Time
03:13/km
Pace
58
Calories
Afternoon Run