Lê Đình Ah Tú
Tham gia: 11/06/2021
442
Run
16
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Xôi đi tìm đồng răng 😎
everyone
3,0km
Distance
04:24
Time
40,9 km/h
Pace
0
Calories
Xôi đi tìm đồng răng 😎
Evening Ride
everyone
3,7km
Distance
10:41
Time
20,9 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
43:49
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
49:03
Time
05:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:18:50
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Long giun long giun 💪
everyone
30,3km
Distance
02:40:44
Time
05:18/km
Pace
0
Calories
Long giun long giun 💪
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:20
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Happy birthday Trinh Van Luc 🥳
everyone
21,1km
Distance
02:22:45
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Happy birthday Trinh Van Luc 🥳
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
43:39
Time
12:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
💪🥵💪
everyone
12,3km
Distance
51:52
Time
04:12/km
Pace
0
Calories
💪🥵💪
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
23:29
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
45:09
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Có 1 có 8 có 0 có 1 🥳
everyone
10,2km
Distance
01:13:16
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Có 1 có 8 có 0 có 1 🥳
Night Ride
everyone
6,9km
Distance
15:30
Time
26,7 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Happy birthday to me 🤭
everyone
144,2km
Distance
17:07:01
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Happy birthday to me 🤭
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
01:38
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cháo canh 14 phượng hoàng, TP Vinh :))
everyone
7,3km
Distance
13:38
Time
32 km/h
Pace
0
Calories
Cháo canh 14 phượng hoàng, TP Vinh :))
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:53
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,9km
Distance
08:25
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
23,5km
Distance
02:23:35
Time
06:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run