Mạnh Marathon Giảm Mỡ
Tham gia: 26/05/2020
989
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:21
Time
05:58/km
Pace
663
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,6km
Distance
32:44
Time
05:53/km
Pace
353
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
57:42
Time
05:45/km
Pace
661
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:02:48
Time
08:45/km
Pace
462
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
0,7km
Distance
11:40
Time
17:10/km
Pace
46
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
36:22
Time
06:59/km
Pace
366
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
33:49
Time
06:05/km
Pace
363
Calories
Evening Run
21.12 km: The 111th Half Marathon
everyone
21,1km
Distance
02:04:43
Time
05:54/km
Pace
1507
Calories
21.12 km: The 111th Half Marathon
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
20:20
Time
06:05/km
Pace
191
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
35:15
Time
06:20/km
Pace
265
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
56:54
Time
06:24/km
Pace
634
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
59:51
Time
05:55/km
Pace
714
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:54
Time
05:40/km
Pace
666
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:58
Time
06:04/km
Pace
705
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
38:19
Time
06:53/km
Pace
435
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
01:01:01
Time
06:51/km
Pace
653
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
36:10
Time
06:30/km
Pace
322
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
37:31
Time
06:45/km
Pace
421
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
53:51
Time
05:59/km
Pace
593
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
32:31
Time
05:53/km
Pace
368
Calories
Evening Run