Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181
Tham gia: 26/05/2020
180
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
18:23
Time
17:16/km
Pace
81
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
32:08
Time
08:28/km
Pace
250
Calories
Morning Run
42.42km: The 29th Full Marathon
everyone
42,4km
Distance
04:43:19
Time
06:40/km
Pace
2864
Calories
42.42km: The 29th Full Marathon
Night Run
everyone
1,6km
Distance
11:47
Time
07:08/km
Pace
115
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
21:34
Time
10:09/km
Pace
140
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
28:32
Time
15:42/km
Pace
113
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
18:43
Time
13:27/km
Pace
79
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
36:32
Time
07:05/km
Pace
335
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
15:20
Time
07:13/km
Pace
161
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
34:45
Time
06:52/km
Pace
373
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
28:36
Time
16:00/km
Pace
112
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
11:57
Time
05:32/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:05
Time
06:16/km
Pace
656
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
58:28
Time
05:41/km
Pace
486
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
57:42
Time
05:40/km
Pace
602
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
49:32
Time
05:59/km
Pace
454
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:18:46
Time
06:19/km
Pace
841
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
25:12
Time
06:12/km
Pace
194
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:11:57
Time
07:15/km
Pace
615
Calories
Morning Run
21.25km: The 134th Half Marathon
everyone
21,3km
Distance
02:08:06
Time
06:01/km
Pace
1382
Calories
21.25km: The 134th Half Marathon