Lê Đại Tôn
Tham gia: 24/05/2020
1.049
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
23:26
Time
13:27/km
Pace
111
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
09:49
Time
08:50/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
07:37
Time
02:50/km
Pace
40
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
08:24
Time
07:58/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
13:24
Time
09:40/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:41
Time
07:13/km
Pace
64
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
18:09
Time
17:15/km
Pace
95
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
27:17
Time
11:29/km
Pace
197
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
11:06
Time
10:18/km
Pace
86
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
14:35
Time
14:27/km
Pace
80
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
21:30
Time
21:25/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
01:47
Time
20:10/km
Pace
7
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
1,0km
Distance
18:59
Time
18:52/km
Pace
79
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
1,0km
Distance
15:34
Time
15:26/km
Pace
97
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
17:15
Time
15:28/km
Pace
93
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
15:14
Time
12:22/km
Pace
122
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:12
Time
07:03/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
1,8km
Distance
06:14
Time
17,1 km/h
Pace
23
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
22:28
Time
07:26/km
Pace
282
Calories
Morning Run