Lê Đại Tôn
Tham gia: 24/05/2020
934
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,0km
Distance
28:09
Time
09:22/km
Pace
262
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
31:04
Time
08:26/km
Pace
320
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,2km
Distance
01:01:05
Time
06:36/km
Pace
796
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
56:57
Time
07:44/km
Pace
635
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
02:00:36
Time
07:59/km
Pace
1302
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
02:30:28
Time
09:24/km
Pace
1379
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
54:17
Time
07:37/km
Pace
613
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
23,0km
Distance
03:02:31
Time
07:55/km
Pace
1983
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
19,5km
Distance
02:38:18
Time
08:07/km
Pace
1681
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
6,7km
Distance
47:16
Time
07:05/km
Pace
574
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
24,1km
Distance
03:05:05
Time
07:41/km
Pace
2076
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:54:40
Time
08:33/km
Pace
1154
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:14:07
Time
07:23/km
Pace
863
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
20,3km
Distance
02:39:10
Time
07:50/km
Pace
1749
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
57:27
Time
07:14/km
Pace
684
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
23,4km
Distance
03:02:57
Time
07:49/km
Pace
2016
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
5,6km
Distance
45:39
Time
08:13/km
Pace
478
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
6,7km
Distance
56:31
Time
08:26/km
Pace
576
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
02:15:19
Time
09:34/km
Pace
1218
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
03:16:19
Time
09:18/km
Pace
1818
Calories
Morning Run