Lê Đại Tôn
Tham gia: 24/05/2020
1.010
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:03
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
59:38
Time
06:43/km
Pace
796
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:01:30
Time
06:55/km
Pace
787
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
01:41
Time
06:20/km
Pace
23
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
3,7km
Distance
01:02:17
Time
16:55/km
Pace
311
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
14:10
Time
09:16/km
Pace
133
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
18:13
Time
09:13/km
Pace
232
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
01:17
Time
09:23/km
Pace
11
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
5,8km
Distance
27:11
Time
12,8 km/h
Pace
81
Calories
Morning Ride
Night Run
everyone
1,3km
Distance
10:01
Time
07:38/km
Pace
113
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
11:53
Time
09:21/km
Pace
110
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
39:44
Time
09:57/km
Pace
347
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
01:31
Time
04:13/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
46:35
Time
09:48/km
Pace
412
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
25:21
Time
08:14/km
Pace
267
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:42:08
Time
08:30/km
Pace
1035
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
01:04:00
Time
08:13/km
Pace
672
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
17:57
Time
07:52/km
Pace
198
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
44:12
Time
08:37/km
Pace
443
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
17:41
Time
11:46/km
Pace
130
Calories
Morning Run