PHAM VAN DONG
Tham gia: 27/07/2020
132
Run
17
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,0km
Distance
37:25
Time
03:44/km
Pace
475
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:29:30
Time
04:26/km
Pace
1084
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
17:12
Time
03:24/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
35:34
Time
04:09/km
Pace
432
Calories
Afternoon Run
Course à pied le matin
everyone
13,2km
Distance
56:21
Time
04:16/km
Pace
662
Calories
Course à pied le matin
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
10:06
Time
05:02/km
Pace
130
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
27,3km
Distance
01:04:17
Time
25,5 km/h
Pace
430
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
14,9km
Distance
01:07:18
Time
04:30/km
Pace
796
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
42:46
Time
04:13/km
Pace
530
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
35:57
Time
03:34/km
Pace
470
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
06:46
Time
04:16/km
Pace
70
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:21
Time
02:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra test tracklog cung đường 21km giải chạy việt dã Tràng Định mở rộng 2023
everyone
21,4km
Distance
01:55:47
Time
05:25/km
Pace
1286
Calories
Kiểm tra test tracklog cung đường 21km giải chạy việt dã Tràng Định mở rộng 2023
Afternoon Run
everyone
13,9km
Distance
01:03:39
Time
04:34/km
Pace
727
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
40:43
Time
04:04/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
02:04
Time
05:09/km
Pace
18
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
39:01
Time
03:49/km
Pace
498
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
30,3km
Distance
02:10:39
Time
04:18/km
Pace
1547
Calories
Morning Run
Vô tình chạy cùng a đẹp trai
everyone
1,8km
Distance
09:01
Time
05:00/km
Pace
100
Calories
Vô tình chạy cùng a đẹp trai
Tapper
everyone
1,0km
Distance
03:10
Time
03:07/km
Pace
36
Calories
Tapper