PHAM VAN DONG
Tham gia: 27/07/2020
292
Run
26
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,1km
Distance
15:20
Time
03:42/km
Pace
315
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
20:12
Time
03:48/km
Pace
396
Calories
Morning Run
Dowin giày chạy rẻ bền, lấy về chỉ đi dạo hội càng bền nữa
everyone
4,8km
Distance
19:02
Time
04:00/km
Pace
382
Calories
Dowin giày chạy rẻ bền, lấy về chỉ đi dạo hội càng bền nữa
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:30
Time

Pace
3
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
18:29
Time
03:39/km
Pace
377
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
103,0km
Distance
02:39:29
Time
38,8 km/h
Pace
718
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
70,9km
Distance
02:13:32
Time
31,8 km/h
Pace
1235
Calories
Afternoon Ride
Lunch Run
everyone
0,1km
Distance
00:37
Time
04:19/km
Pace
5
Calories
Lunch Run
Lunch Ride
everyone
0,4km
Distance
01:51
Time
14,2 km/h
Pace
9
Calories
Lunch Ride
Morning Ride
everyone
49,9km
Distance
01:13:47
Time
40,6 km/h
Pace
383
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
18:25
Time
03:35/km
Pace
363
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
20:26
Time
04:02/km
Pace
357
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
18:30
Time
03:41/km
Pace
351
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
138,8km
Distance
03:34:53
Time
38,7 km/h
Pace
1987
Calories
Afternoon Ride
Lunch Ride
everyone
68,1km
Distance
01:39:34
Time
41 km/h
Pace
409
Calories
Lunch Ride
Morning Ride
everyone
69,2km
Distance
02:05:22
Time
33,1 km/h
Pace
968
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
18:23
Time
03:31/km
Pace
360
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
38:28
Time
03:48/km
Pace
781
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
04:10
Time
03:53/km
Pace
93
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
40:24
Time
04:02/km
Pace
884
Calories
Evening Run