PHAM VAN DONG
Tham gia: 27/07/2020
407
Run
51
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
22,9km
Distance
02:03:45
Time
05:24/km
Pace
1367
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
13:03
Time
05:20/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
10:52
Time
03:29/km
Pace
134
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
2
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:23:25
Time
03:55/km
Pace
1126
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
44:40
Time
05:22/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,5km
Distance
46:27
Time
04:02/km
Pace
598
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,3km
Distance
45:57
Time
04:04/km
Pace
574
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
59:38
Time
05:58/km
Pace
710
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:25
Time
03:24/km
Pace
54
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
01:04:25
Time
18:52/km
Pace
427
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
22:05
Time
15:21/km
Pace
96
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
16:35
Time
04:56/km
Pace
198
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
3,4km
Distance
59:19
Time
17:31/km
Pace
270
Calories
Afternoon Walk
Morning Ride
everyone
212,4km
Distance
04:36:42
Time
46,1 km/h
Pace
910
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
9,9km
Distance
41:47
Time
04:12/km
Pace
520
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
40:07
Time
03:50/km
Pace
490
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:28:17
Time
04:10/km
Pace
1143
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:56
Time
08:03/km
Pace
85
Calories
Morning Run