PHAM VAN DONG
Tham gia: 27/07/2020
349
Run
36
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Tracklog 8/1/2022
everyone
3,4km
Distance
12:12
Time
03:36/km
Pace
166
Calories
Tracklog 8/1/2022
Tracklog 8/1/2022
everyone
3,4km
Distance
12:12
Time
03:36/km
Pace
166
Calories
Tracklog 8/1/2022
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
09:24
Time
04:48/km
Pace
125
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
22:17
Time
04:10/km
Pace
297
Calories
Evening Run
Hy vọng không bị sao sao sao
everyone
5,1km
Distance
18:55
Time
03:41/km
Pace
241
Calories
Hy vọng không bị sao sao sao
Chào năm 2022
everyone
20,2km
Distance
02:22:23
Time
07:02/km
Pace
1570
Calories
Chào năm 2022
Anh không ngại việc chạy bộ, anh chỉ cần lý do thôi
everyone
43,0km
Distance
04:19:58
Time
06:03/km
Pace
2996
Calories
Anh không ngại việc chạy bộ, anh chỉ cần lý do thôi
Hy vọng Việt Nam đánh bại Thailand
everyone
42,6km
Distance
03:10:06
Time
04:27/km
Pace
2162
Calories
Hy vọng Việt Nam đánh bại Thailand
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
22:22
Time
04:08/km
Pace
332
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
22:11
Time
03:29/km
Pace
276
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
23:47
Time
05:11/km
Pace
313
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
22:45
Time
03:37/km
Pace
345
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
00:51
Time
02:45/km
Pace
4
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
35:09
Time
04:20/km
Pace
498
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
12:02
Time
03:55/km
Pace
200
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
26:19
Time
04:04/km
Pace
401
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
12:39
Time
04:03/km
Pace
184
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
11:12
Time
03:53/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
25:13
Time
03:55/km
Pace
411
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
24:40
Time
04:11/km
Pace
376
Calories
Morning Run