PHAM VAN DONG
Tham gia: 27/07/2020
416
Run
51
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Đôi giày nhìn quen quen
everyone
0,9km
Distance
03:04
Time
03:27/km
Pace
0
Calories
Đôi giày nhìn quen quen
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
00:56
Time
02:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Training marathon
everyone
1,2km
Distance
05:09
Time
04:14/km
Pace
0
Calories
Training marathon
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
01:09
Time
02:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
01:30
Time
03:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
00:54
Time
03:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
01:33
Time
03:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
00:49
Time
02:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
25:04
Time
26:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
22,9km
Distance
02:03:45
Time
05:24/km
Pace
1367
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
13:03
Time
05:20/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
10:52
Time
03:29/km
Pace
134
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
2
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:23:25
Time
03:55/km
Pace
1126
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
44:40
Time
05:22/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,5km
Distance
46:27
Time
04:02/km
Pace
598
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,3km
Distance
45:57
Time
04:04/km
Pace
574
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
59:38
Time
05:58/km
Pace
710
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:25
Time
03:24/km
Pace
54
Calories
Morning Run