Trường Tuấn Võ Nguyễn
Tham gia: 05/08/2020
212
Run
17
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:34:29
Time
07:16/km
Pace
895
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
41:52
Time
06:40/km
Pace
433
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:01:48
Time
06:44/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,5km
Distance
01:31:18
Time
06:44/km
Pace
934
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:51:49
Time
07:17/km
Pace
1057
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
01:10:30
Time
07:22/km
Pace
659
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,5km
Distance
01:54:40
Time
06:32/km
Pace
1209
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
02:00:38
Time
07:17/km
Pace
1140
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:21:00
Time
06:32/km
Pace
855
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:42:59
Time
07:29/km
Pace
947
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
26,1km
Distance
03:02:38
Time
07:00/km
Pace
1797
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:34:06
Time
07:28/km
Pace
868
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:55:03
Time
07:22/km
Pace
1076
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:20:18
Time
06:38/km
Pace
836
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,5km
Distance
02:02:02
Time
07:24/km
Pace
1138
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:38:52
Time
06:39/km
Pace
1023
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:25:27
Time
06:51/km
Pace
859
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
25,4km
Distance
03:05:42
Time
07:18/km
Pace
1755
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,4km
Distance
01:43:20
Time
07:11/km
Pace
990
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
9,7km
Distance
01:03:25
Time
06:34/km
Pace
667
Calories
Lunch Run