Trường Tuấn Võ Nguyễn
Tham gia: 05/08/2020
95
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
20:31
Time
05:28/km
Pace
260
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
20:11
Time
05:36/km
Pace
249
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:35
Time
06:10/km
Pace
696
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
32:35
Time
04:48/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
35:19
Time
05:04/km
Pace
490
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
23:04
Time
06:44/km
Pace
238
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
37:09
Time
06:09/km
Pace
423
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
39:12
Time
06:04/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
43:37
Time
05:57/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:14:40
Time
06:02/km
Pace
931
Calories
Morning Run
--rank2--
everyone
9,2km
Distance
43:48
Time
04:46/km
Pace
686
Calories
--rank2--
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
23:01
Time
05:01/km
Pace
344
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
28:36
Time
04:59/km
Pace
402
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
25:49
Time
04:52/km
Pace
369
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
41:33
Time
05:03/km
Pace
568
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
42:57
Time
05:53/km
Pace
516
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
50:44
Time
04:58/km
Pace
716
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
31:22
Time
05:09/km
Pace
431
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
35:25
Time
05:23/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
42:25
Time
04:54/km
Pace
644
Calories
Morning Run