|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Hoàng Nam
Tham gia: 26/01/2020
Run
265
Ride
75
Swim
3

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 24/01/2021 17:44
11,4km Distance
01:04:16 Time
05:37/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 24/01/2021 08:06
0,4km Distance
05:04 Time
12:35/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 23/01/2021 15:04
20,2km Distance
02:21:29 Time
06:59/km Pace
Afternoon Run
Evening Activity 22/01/2021 18:21
0,0km Distance
42:46 Time
Pace
Evening Activity
Afternoon Run 22/01/2021 17:24
6,1km Distance
34:48 Time
05:41/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 20/01/2021 05:59
8,2km Distance
46:39 Time
05:41/km Pace
Morning Run
Morning Run 17/01/2021 07:10
10,0km Distance
45:14 Time
04:31/km Pace
Morning Run
Morning Run 15/01/2021 06:38
4,3km Distance
35:07 Time
08:06/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/01/2021 07:34
8,5km Distance
47:03 Time
05:32/km Pace
Morning Run
Afternoon Activity 10/01/2021 17:34
0,0km Distance
27:20 Time
Pace
Afternoon Activity
Afternoon Run 10/01/2021 15:51
14,8km Distance
01:26:48 Time
05:51/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 09/01/2021 10:46
8,6km Distance
44:11 Time
05:07/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 07/01/2021 15:27
1,3km Distance
14:05 Time
11:01/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 07/01/2021 10:11
2,8km Distance
23:56 Time
08:26/km Pace
Morning Run
Morning Activity 07/01/2021 07:06
0,0km Distance
03:50 Time
Pace
Morning Activity
Morning Run 06/01/2021 07:15
4,6km Distance
39:18 Time
08:27/km Pace
Morning Run
Afternoon Ride 03/01/2021 17:10
48,9km Distance
01:56:47 Time
25,1 km/h Pace
Afternoon Ride
Morning Ride 03/01/2021 07:00
15,8km Distance
41:47 Time
22,6 km/h Pace
Morning Ride
Afternoon Ride 02/01/2021 17:02
23,6km Distance
01:10:59 Time
19,9 km/h Pace
Afternoon Ride
Morning Ride 02/01/2021 06:56
16,0km Distance
44:52 Time
21,4 km/h Pace
Morning Ride