|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Tu Nguyen Quoc
Tham gia: 07/05/2021
Run
56
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Evening Activity 03/08/2021 20:12
0,0km Distance
36:44 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 02/08/2021 20:05
0,0km Distance
32:18 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 30/07/2021 20:16
0,0km Distance
01:03:44 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 29/07/2021 20:21
0,0km Distance
01:05:17 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 28/07/2021 20:19
0,0km Distance
01:02:05 Time
Pace
Evening Activity
Night Activity 27/07/2021 21:29
0,0km Distance
32:23 Time
Pace
Night Activity
Evening Activity 26/07/2021 20:07
0,0km Distance
01:01:46 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 25/07/2021 19:46
0,0km Distance
01:00:08 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 18/07/2021 18:40
0,0km Distance
30:28 Time
Pace
Evening Activity
Evening Activity 17/07/2021 19:24
0,0km Distance
30:38 Time
Pace
Evening Activity
Evening Run 16/07/2021 19:26
5,0km Distance
36:30 Time
07:14/km Pace
Evening Run
Evening Run 07/07/2021 19:28
5,1km Distance
40:52 Time
08:04/km Pace
Evening Run
Evening Run 06/07/2021 19:38
6,2km Distance
50:26 Time
08:11/km Pace
Evening Run
Evening Run 04/07/2021 20:04
5,2km Distance
41:25 Time
07:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 03/07/2021 20:08
7,0km Distance
54:42 Time
07:47/km Pace
Evening Run
Evening Run 01/07/2021 20:11
6,0km Distance
49:15 Time
08:10/km Pace
Evening Run
Evening Run 30/06/2021 20:36
6,0km Distance
49:20 Time
08:11/km Pace
Evening Run
Evening Run 29/06/2021 19:34
5,0km Distance
40:35 Time
08:04/km Pace
Evening Run
Evening Run 28/06/2021 19:40
5,0km Distance
41:05 Time
08:10/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/06/2021 19:34
5,0km Distance
38:03 Time
07:35/km Pace
Evening Run