PHAN NGA
Tham gia: 01/09/2020
286
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
4,7km
Distance
38:46
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
6,4km
Distance
49:48
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
6,3km
Distance
48:25
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
7,0km
Distance
58:00
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
6,8km
Distance
57:18
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
6,9km
Distance
53:44
Time
07:46/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,6km
Distance
46:50
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,3km
Distance
48:15
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
5,1km
Distance
46:41
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
6,9km
Distance
01:00:59
Time
08:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,2km
Distance
49:27
Time
09:27/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
5,1km
Distance
52:04
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
5,0km
Distance
45:23
Time
09:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,5km
Distance
15:36
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
5,4km
Distance
48:04
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,4km
Distance
54:22
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,4km
Distance
53:37
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
followers_only
4,9km
Distance
49:57
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
followers_only
3,4km
Distance
38:58
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
01:00:53
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run