Mr Nguyễn Ngọc Hưng
Tham gia: 03/08/2020
306
Run
5
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:11
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
25:05
Time
07:06/km
Pace
297
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
40:48
Time
07:42/km
Pace
492
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
24:00
Time
06:47/km
Pace
319
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
37:37
Time
06:53/km
Pace
418
Calories
Afternoon Run
Night Walk
everyone
2,3km
Distance
36:35
Time
15:35/km
Pace
164
Calories
Night Walk
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
34:55
Time
06:24/km
Pace
427
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
22:42
Time
06:22/km
Pace
275
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
29:17
Time
07:05/km
Pace
333
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
34:23
Time
06:35/km
Pace
411
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:24
Time
07:00/km
Pace
852
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
39:38
Time
06:32/km
Pace
528
Calories
Afternoon Run
T23
everyone
5,1km
Distance
35:00
Time
06:51/km
Pace
447
Calories
T23
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
40:04
Time
06:39/km
Pace
493
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:45
Time
06:42/km
Pace
407
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
32:07
Time
06:23/km
Pace
422
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
58:39
Time
07:51/km
Pace
665
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
38:36
Time
07:04/km
Pace
513
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
38:02
Time
07:10/km
Pace
529
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
36:27
Time
06:41/km
Pace
438
Calories
Evening Run