Ngọc Hưng Trần
Tham gia: 30/04/2020
791
Run
33
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
8,0km
Distance
30:42
Time
03:50/km
Pace
256
Calories
Night Run
Night Run
everyone
14,3km
Distance
01:14:37
Time
05:14/km
Pace
866
Calories
Night Run
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
30:51
Time
16:00/km
Pace
103
Calories
Afternoon Walk
Night Run
everyone
10,5km
Distance
47:02
Time
04:29/km
Pace
621
Calories
Night Run
Night Run
everyone
20,0km
Distance
01:41:51
Time
05:05/km
Pace
699
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,6km
Distance
53:29
Time
05:02/km
Pace
536
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,0km
Distance
34:03
Time
04:51/km
Pace
411
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
59:21
Time
05:53/km
Pace
468
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
9,6km
Distance
45:09
Time
04:42/km
Pace
563
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
27,7km
Distance
02:53:17
Time
06:15/km
Pace
1745
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
40:26
Time
05:34/km
Pace
418
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:12
Time
05:56/km
Pace
596
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,5km
Distance
43:03
Time
05:44/km
Pace
449
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
27:46
Time
06:01/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,0km
Distance
50:04
Time
04:59/km
Pace
595
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,0km
Distance
54:15
Time
05:24/km
Pace
611
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:00:58
Time
05:35/km
Pace
655
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
6,9km
Distance
19:30
Time
21,1 km/h
Pace
234
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
51:37
Time
05:08/km
Pace
615
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
37:37
Time
05:20/km
Pace
431
Calories
Evening Run