Ngọc Hưng Trần
Tham gia: 30/04/2020
660
Run
22
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
06:49
Time
07:39/km
Pace
70
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
35:38
Time
06:03/km
Pace
329
Calories
Evening Run
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
16:03
Time
07:40/km
Pace
137
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
41:57
Time
05:54/km
Pace
398
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:02
Time
06:31/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
12:45
Time
05:26/km
Pace
131
Calories
Night Run
Morning Ride
everyone
1,1km
Distance
04:52
Time
13,4 km/h
Pace
22
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
24:04
Time
05:02/km
Pace
283
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
38:32
Time
05:55/km
Pace
341
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,4km
Distance
27:03
Time
08:02/km
Pace
186
Calories
Night Run
Morning Walk
everyone
5,9km
Distance
01:08:00
Time
11:36/km
Pace
295
Calories
Morning Walk
Night Run
everyone
1,7km
Distance
20:07
Time
11:48/km
Pace
119
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
44:46
Time
07:00/km
Pace
402
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
08:52
Time
05:27/km
Pace
96
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,3km
Distance
27:22
Time
06:18/km
Pace
248
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
29:47
Time
12:43/km
Pace
126
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,3km
Distance
29:30
Time
12:42/km
Pace
114
Calories
Night Walk
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
20:24
Time
76:06/km
Pace
19
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
06:49
Time
05:30/km
Pace
69
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
13:15
Time
05:28/km
Pace
141
Calories
Night Run