Ngọc Hưng Trần
Tham gia: 30/04/2020
1.009
Run
62
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,6km
Distance
47:12
Time
06:13/km
Pace
475
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
96,2km
Distance
18:56:08
Time
11:48/km
Pace
6641
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
23:53
Time
05:36/km
Pace
252
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
46:24
Time
06:18/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
54:01
Time
06:21/km
Pace
505
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
38:35
Time
05:49/km
Pace
391
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
42:52
Time
05:23/km
Pace
489
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
50:04
Time
06:51/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
18:42
Time
05:35/km
Pace
204
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:28:57
Time
05:53/km
Pace
914
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,8km
Distance
01:58:27
Time
05:41/km
Pace
1266
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
20:29
Time
06:45/km
Pace
179
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
42:27
Time
05:40/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
35:09
Time
05:40/km
Pace
360
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
14,9km
Distance
01:29:11
Time
05:58/km
Pace
868
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:22:48
Time
06:18/km
Pace
764
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
42:31
Time
06:10/km
Pace
405
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:08:02
Time
05:39/km
Pace
703
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:29:59
Time
05:25/km
Pace
961
Calories
Morning Run
Lunch Ride
everyone
1,0km
Distance
03:07
Time
18,5 km/h
Pace
24
Calories
Lunch Ride