Vũ Lâm
Tham gia: 19/05/2021
106
Run
18
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
7,7km
Distance
23:38
Time
19,6 km/h
Pace
64
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:06:52
Time
06:23/km
Pace
1011
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
5,2km
Distance
15:51
Time
19,7 km/h
Pace
141
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
3,0km
Distance
12:48
Time
14,1 km/h
Pace
94
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
2,7km
Distance
09:00
Time
18,1 km/h
Pace
69
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
7,5km
Distance
24:18
Time
18,6 km/h
Pace
99
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
8,3km
Distance
31:46
Time
15,7 km/h
Pace
168
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
7,6km
Distance
27:52
Time
16,3 km/h
Pace
142
Calories
Morning Ride
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:30
Time
06:14/km
Pace
829
Calories
Night Run
Afternoon Ride
everyone
9,2km
Distance
40:45
Time
13,6 km/h
Pace
123
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
11,2km
Distance
39:57
Time
16,8 km/h
Pace
86
Calories
Afternoon Ride
Night Run
everyone
8,4km
Distance
54:42
Time
06:30/km
Pace
745
Calories
Night Run
Afternoon Ride
everyone
20,3km
Distance
01:05:58
Time
18,4 km/h
Pace
315
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:50
Time
06:16/km
Pace
950
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
1,2km
Distance
22:45
Time
01:56/100m
Pace
810
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Swim
everyone
0,5km
Distance
08:42
Time
01:49/100m
Pace
555
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:05
Time
06:18/km
Pace
1019
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,6km
Distance
11:42
Time
01:56/100m
Pace
741
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:13:58
Time
07:01/km
Pace
1063
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,8km
Distance
11:43
Time
01:25/100m
Pace
875
Calories
Afternoon Swim