|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Trần Bảo Ngọc
Tham gia: 30/04/2020
Run
661
Ride
2
Swim
35

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 06/03/2021 06:05
10,1km Distance
59:58 Time
05:55/km Pace
Morning Run
Morning Run 06/03/2021 06:05
10,1km Distance
59:52 Time
05:55/km Pace
Morning Run
Evening Run 05/03/2021 18:04
10,1km Distance
01:03:35 Time
06:17/km Pace
Evening Run
Evening Run 05/03/2021 18:04
10,1km Distance
01:03:35 Time
06:17/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 03/03/2021 17:40
14,4km Distance
01:24:16 Time
05:50/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 03/03/2021 17:40
14,4km Distance
01:24:19 Time
05:50/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 02/03/2021 20:29
8,7km Distance
43:04 Time
04:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 02/03/2021 20:29
8,7km Distance
43:04 Time
04:58/km Pace
Evening Run
Morning Walk 28/02/2021 09:05
1,2km Distance
15:24 Time
13:12/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 28/02/2021 09:05
1,2km Distance
16:07 Time
13:49/km Pace
Morning Walk
Morning Run 28/02/2021 05:23
35,4km Distance
03:13:29 Time
05:28/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/02/2021 05:23
35,4km Distance
03:13:29 Time
05:28/km Pace
Morning Run
Morning Run 27/02/2021 10:37
7,2km Distance
33:37 Time
04:41/km Pace
Morning Run
Morning Run 27/02/2021 10:37
7,2km Distance
33:26 Time
04:40/km Pace
Morning Run
Morning Run 27/02/2021 10:37
7,2km Distance
33:26 Time
04:40/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/02/2021 06:12
8,9km Distance
54:18 Time
06:06/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/02/2021 06:12
8,9km Distance
54:48 Time
06:09/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/02/2021 06:10
11,1km Distance
58:23 Time
05:15/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/02/2021 06:10
11,1km Distance
58:23 Time
05:15/km Pace
Morning Run
Evening Run 24/02/2021 19:20
5,4km Distance
36:48 Time
06:52/km Pace
Evening Run