|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Trần Bảo Ngọc
Tham gia: 30/04/2020
Run
457
Ride
2
Swim
35

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 29/11/2020 04:06
1,9km Distance
12:33 Time
06:39/km Pace
Morning Run
Morning Run 29/11/2020 04:06
1,9km Distance
12:36 Time
06:40/km Pace
Morning Run
Lunch Run 29/11/2020 01:15
21,1km Distance
02:14:32 Time
06:22/km Pace
Lunch Run
Night Run 29/11/2020 01:15
21,1km Distance
02:13:59 Time
06:22/km Pace
Night Run
Morning Run 28/11/2020 06:03
6,9km Distance
40:04 Time
05:50/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/11/2020 06:03
6,9km Distance
40:04 Time
05:50/km Pace
Morning Run
Lunch Walk 27/11/2020 12:14
1,2km Distance
15:02 Time
12:46/km Pace
Lunch Walk
Morning Run 26/11/2020 05:59
9,7km Distance
01:02:09 Time
06:24/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/11/2020 05:59
9,7km Distance
01:01:58 Time
06:23/km Pace
Morning Run
Evening Run 25/11/2020 18:21
5,6km Distance
35:32 Time
06:23/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 18:21
5,6km Distance
35:33 Time
06:24/km Pace
Evening Run
Evening Run 24/11/2020 18:18
6,7km Distance
42:38 Time
06:24/km Pace
Evening Run
Evening Run 24/11/2020 18:18
6,7km Distance
42:38 Time
06:23/km Pace
Evening Run
Morning Run 24/11/2020 05:56
10,1km Distance
01:04:59 Time
06:25/km Pace
Morning Run
Morning Run 24/11/2020 05:56
10,1km Distance
01:04:43 Time
06:24/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 22/11/2020 17:33
6,9km Distance
44:06 Time
06:23/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 22/11/2020 17:33
6,9km Distance
44:06 Time
06:23/km Pace
Afternoon Run
Morning Walk 22/11/2020 08:13
1,5km Distance
17:58 Time
11:54/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 22/11/2020 08:13
1,5km Distance
17:58 Time
11:53/km Pace
Morning Walk
Morning Run 22/11/2020 05:21
24,4km Distance
02:35:35 Time
06:22/km Pace
Morning Run