Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
1.169
Run
127
Run
37
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride
everyone
2,5km
Distance
33:33
Time
4,4 km/h
Pace
114
Calories
Evening Ride
Evening Trail
everyone
0,8km
Distance
09:49
Time
13:01/km
Pace
66
Calories
Evening Trail
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
32:37
Time
05:10/km
Pace
414
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
2,5km
Distance
52:41
Time
2,9 km/h
Pace
82
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Swim
everyone
0,6km
Distance
01:39:24
Time
833:20/100m
Pace
127
Calories
Afternoon Swim
Evening Ride
everyone
2,3km
Distance
24:31
Time
5,6 km/h
Pace
41
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
2,2km
Distance
41:44
Time
3,2 km/h
Pace
68
Calories
Evening Ride
Evening Trail
everyone
1,9km
Distance
46:01
Time
24:05/km
Pace
116
Calories
Evening Trail
Evening Trail
everyone
2,3km
Distance
36:45
Time
15:59/km
Pace
135
Calories
Evening Trail
Evening Ride
everyone
2,6km
Distance
32:38
Time
4,8 km/h
Pace
131
Calories
Evening Ride
Lunch Swim
everyone
2,0km
Distance
01:46:46
Time
02:32/100m
Pace
443
Calories
Lunch Swim
Morning Trail
everyone
8,4km
Distance
01:27:46
Time
10:25/km
Pace
689
Calories
Morning Trail
Evening Ride
everyone
2,1km
Distance
25:19
Time
5,1 km/h
Pace
78
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
29:21
Time
05:25/km
Pace
348
Calories
Evening Run
Evening Trail
everyone
2,6km
Distance
28:58
Time
11:06/km
Pace
116
Calories
Evening Trail
Afternoon Ride
everyone
0,6km
Distance
06:39
Time
5,5 km/h
Pace
13
Calories
Afternoon Ride
Evening Ride
everyone
2,3km
Distance
30:37
Time
4,5 km/h
Pace
64
Calories
Evening Ride
Afternoon Swim
everyone
2,0km
Distance
01:39:16
Time
02:40/100m
Pace
478
Calories
Afternoon Swim
Morning Trail
everyone
1,0km
Distance
27:42
Time
27:08/km
Pace
70
Calories
Morning Trail
Evening Trail
everyone
2,3km
Distance
35:32
Time
15:36/km
Pace
121
Calories
Evening Trail