Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
206
Run
31
Run
43
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
36,3km
Distance
03:03:53
Time
05:04/km
Pace
2271
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
59:52
Time
05:41/km
Pace
729
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
10,1km
Distance
04:26:24
Time
02:38/100m
Pace
2000
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Swim
everyone
10,5km
Distance
04:27:05
Time
02:32/100m
Pace
2025
Calories
Afternoon Swim
Morning Swim
everyone
3,0km
Distance
01:17:00
Time
02:32/100m
Pace
594
Calories
Morning Swim
Lunch Run
everyone
15,1km
Distance
01:19:46
Time
05:17/km
Pace
923
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
23,0km
Distance
02:07:02
Time
05:31/km
Pace
1346
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
04:24:33
Time
06:15/km
Pace
2205
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
43,1km
Distance
05:51:23
Time
08:09/km
Pace
2246
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
43,1km
Distance
05:51:23
Time
08:09/km
Pace
2246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
43,1km
Distance
05:51:23
Time
08:09/km
Pace
2246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
30,0km
Distance
02:39:32
Time
05:18/km
Pace
1761
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
10,5km
Distance
04:27:05
Time
02:32/100m
Pace
2025
Calories
Morning Swim
Morning Trail
everyone
0,7km
Distance
20:21
Time
28:03/km
Pace
148
Calories
Morning Trail
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
25:12
Time
04:59/km
Pace
298
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:11
Time
05:33/km
Pace
1246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
53:12
Time
05:54/km
Pace
568
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:48
Time
06:27/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
52:04
Time
05:42/km
Pace
537
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
24,9km
Distance
02:32:08
Time
06:07/km
Pace
1517
Calories
Morning Run