Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Tham gia: 22/01/2020
377
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Techcombank 2020
everyone
22,4km
Distance
02:47:18
Time
07:27/km
Pace
1003
Calories
Techcombank 2020
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
31:05
Time
12:47/km
Pace
110
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
32:16
Time
10:00/km
Pace
157
Calories
Afternoon Run
28/03
everyone
16,3km
Distance
02:47:31
Time
10:18/km
Pace
772
Calories
28/03
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
32:17
Time
14:37/km
Pace
99
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
01:20:04
Time
10:42/km
Pace
339
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
21:40
Time
11:33/km
Pace
88
Calories
Morning Run
27/03
everyone
16,4km
Distance
02:24:09
Time
08:46/km
Pace
740
Calories
27/03
Lunch Run
everyone
10,8km
Distance
01:45:27
Time
09:47/km
Pace
509
Calories
Lunch Run
26/03
everyone
1,6km
Distance
19:15
Time
11:58/km
Pace
73
Calories
26/03
Lunch Run
everyone
6,9km
Distance
01:11:57
Time
10:24/km
Pace
328
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:28
Time
10:47/km
Pace
52
Calories
Morning Run
25/03
everyone
9,9km
Distance
01:28:31
Time
08:57/km
Pace
444
Calories
25/03
Lunch Run
everyone
10,3km
Distance
01:49:28
Time
10:38/km
Pace
495
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
21:12
Time
12:28/km
Pace
76
Calories
Morning Run
24/03
everyone
8,6km
Distance
01:22:19
Time
09:37/km
Pace
385
Calories
24/03
Lunch Run
everyone
5,9km
Distance
01:03:21
Time
10:49/km
Pace
280
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
18:24
Time
12:04/km
Pace
68
Calories
Morning Run
23/03
everyone
11,2km
Distance
01:26:11
Time
07:41/km
Pace
503
Calories
23/03
Lunch Run
everyone
10,7km
Distance
01:50:14
Time
10:19/km
Pace
524
Calories
Lunch Run