Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Tham gia: 22/01/2020
95
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,4km
Distance
28:41
Time
12:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,3km
Distance
02:04:37
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
02:03:43
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,1km
Distance
02:04:56
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
02:04:18
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
39:06
Time
09:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,6km
Distance
16:50
Time
10:34/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
01:45:15
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,8km
Distance
19:16
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
13,5km
Distance
01:44:42
Time
07:44/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
10:49
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:31:14
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:40:43
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,8km
Distance
01:31:15
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
16,3km
Distance
02:01:17
Time
07:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:26:37
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,1km
Distance
02:03:52
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
02:03:37
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,7km
Distance
21:27
Time
12:35/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
01:45:00
Time
07:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run