Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Tham gia: 22/01/2020
426
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

HM - Nụ Cười Cho Em
everyone
21,7km
Distance
02:54:43
Time
08:04/km
Pace
972
Calories
HM - Nụ Cười Cho Em
Night Run
everyone
16,1km
Distance
02:36:23
Time
09:42/km
Pace
775
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
38:19
Time
11:01/km
Pace
170
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
32:35
Time
09:15/km
Pace
157
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
9,7km
Distance
01:37:15
Time
10:02/km
Pace
459
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
13:08
Time
10:33/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:16:19
Time
08:53/km
Pace
384
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
22,1km
Distance
03:14:22
Time
08:47/km
Pace
1068
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
11:45
Time
09:00/km
Pace
58
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
16,1km
Distance
02:19:59
Time
08:41/km
Pace
761
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:25:11
Time
07:57/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
16,1km
Distance
02:36:54
Time
09:45/km
Pace
773
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
16:42
Time
11:34/km
Pace
64
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
01:22:51
Time
10:08/km
Pace
366
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
14:19
Time
11:03/km
Pace
58
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:42:36
Time
08:28/km
Pace
541
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:24:08
Time
07:59/km
Pace
471
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:06:35
Time
08:13/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:00
Time
08:56/km
Pace
45
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,5km
Distance
01:13:23
Time
08:37/km
Pace
418
Calories
Lunch Run