Nguyễn Thị Liên
Tham gia: 24/05/2020
405
Run
61
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
01:00:03
Time

Pace
188
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
29:56
Time
08:24/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
1,8km
Distance
05:33
Time

Pace
0
Calories
Morning Activity
Morning Swim
everyone
0,6km
Distance
26:30
Time
04:25/100m
Pace
86
Calories
Morning Swim
Morning Ride
everyone
17,5km
Distance
01:12:04
Time
14,5 km/h
Pace
311
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
41:27
Time
06:39/km
Pace
340
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
28:52
Time
05:46/km
Pace
262
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
31,0km
Distance
03:52:08
Time
07:29/km
Pace
1788
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
30:57
Time
05:34/km
Pace
320
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
17,0km
Distance
55:38
Time
18,3 km/h
Pace
333
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
28:46
Time
05:45/km
Pace
255
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
8,6km
Distance
35:09
Time
14,7 km/h
Pace
161
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
9,6km
Distance
01:08:29
Time
07:08/km
Pace
533
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
27:35
Time
05:30/km
Pace
266
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:18
Time
06:15/km
Pace
55
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
9,4km
Distance
30:32
Time
18,5 km/h
Pace
187
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
06:26:14
Time
09:07/km
Pace
2988
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
8,8km
Distance
34:36
Time
15,3 km/h
Pace
189
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:42:59
Time
06:24/km
Pace
954
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,4km
Distance
35:48
Time
06:39/km
Pace
301
Calories
Night Run