Nguyễn Thị Liên
Tham gia: 24/05/2020
451
Run
73
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,4km
Distance
40:26
Time
09:12/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,9km
Distance
04:38:20
Time
06:28/km
Pace
2535
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,3km
Distance
01:13:44
Time
06:32/km
Pace
626
Calories
Night Run
Hà Nội đêm dở gió 🤣
everyone
10,4km
Distance
01:05:13
Time
06:16/km
Pace
690
Calories
Hà Nội đêm dở gió 🤣
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
23:47
Time
05:57/km
Pace
265
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
42,8km
Distance
04:50:58
Time
06:48/km
Pace
2453
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
27:23
Time
06:16/km
Pace
251
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
36:06
Time
06:13/km
Pace
355
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
15:05
Time

Pace
60
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
0,0km
Distance
30:05
Time

Pace
127
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
36:07
Time
08:41/km
Pace
277
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
42,7km
Distance
04:44:46
Time
06:39/km
Pace
2545
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
42:04
Time
06:00/km
Pace
403
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
26:45
Time
08:38/km
Pace
156
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
42,8km
Distance
04:50:47
Time
06:47/km
Pace
2466
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
16:06:37
Time
114:09/km
Pace
927
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
18,5km
Distance
05:06:38
Time
16:34/km
Pace
2873
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:11:47
Time
06:09/km
Pace
682
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
15:05
Time

Pace
60
Calories
Morning Ride