Minh Hiền
Tham gia: 01/05/2020
1.534
Run
38
Run
14
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
35:53
Time
08:45/km
Pace
204
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
33:52
Time
11:17/km
Pace
160
Calories
Morning Walk
Sáng ngủ dậy mong trời mưa để ngủ nướng HM ko nước Chạy đến km17 thấy có thể kiếm PR vậy là cong mông chạy 4km cuối 😬.
everyone
21,1km
Distance
01:39:34
Time
04:43/km
Pace
1024
Calories
Sáng ngủ dậy mong trời mưa để ngủ nướng
HM ko nước
Chạy đến km17 thấy có thể kiếm PR vậy là cong mông chạy 4km cuối 😬.
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
01:00:55
Time
06:28/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
20:13
Time
10:02/km
Pace
110
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
45:47
Time
04:34/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
35:12
Time
08:45/km
Pace
236
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
49:47
Time
12:25/km
Pace
253
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
56:02
Time
05:53/km
Pace
480
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
36:46
Time
07:46/km
Pace
298
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:03
Time
05:54/km
Pace
526
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
37:26
Time
12:16/km
Pace
193
Calories
Evening Run
Race Đồng Tháp 10
everyone
42,1km
Distance
03:27:57
Time
04:56/km
Pace
2181
Calories
Race Đồng Tháp 10
Night Run
everyone
1,0km
Distance
12:26
Time
12:12/km
Pace
64
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
44:37
Time
13:33/km
Pace
207
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
34:16
Time
11:22/km
Pace
190
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
25:18
Time
04:57/km
Pace
265
Calories
Morning Run
Afternoon Weight Training
everyone
21
Phút
Afternoon Weight Training
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
23:54
Time
04:44/km
Pace
252
Calories
Morning Run
Afternoon Weight Training
everyone
59
Phút
Afternoon Weight Training