Minh Hiền
Tham gia: 01/05/2020
1.074
Run
33
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Ride
everyone
14,3km
Distance
01:00:54
Time
14,1 km/h
Pace
193
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:16
Time
06:50/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:23
Time
13:05/km
Pace
2
Calories
Morning Run
Ai ko ra cũng tiếc ha
everyone
10,1km
Distance
49:47
Time
04:54/km
Pace
480
Calories
Ai ko ra cũng tiếc ha
Afternoon Ride
everyone
5,7km
Distance
36:52
Time
9,3 km/h
Pace
99
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
13:39
Time
06:46/km
Pace
129
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
45
Phút
Morning Activity
Tết đến rùi 🥰
everyone
10,0km
Distance
44:34
Time
13,5 km/h
Pace
141
Calories
Tết đến rùi 🥰
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:31
Time
08:24/km
Pace
64
Calories
Morning Run
Camping Rừng và Biển 🥰
everyone
15,0km
Distance
01:17:35
Time
05:10/km
Pace
633
Calories
Camping Rừng và Biển 🥰
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:05:14
Time
05:12/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
35:53
Time
11:52/km
Pace
190
Calories
Afternoon Run
Dậy, ko dậy và cái kết 🥰
everyone
8,0km
Distance
50:01
Time
06:14/km
Pace
281
Calories
Dậy, ko dậy và cái kết 🥰
Chạy dép cũng có pace 3xx 😜
everyone
10,1km
Distance
53:40
Time
05:20/km
Pace
399
Calories
Chạy dép cũng có pace 3xx 😜
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:12:11
Time
06:00/km
Pace
453
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
38:37
Time
10:58/km
Pace
221
Calories
Afternoon Run
Chỉ vì ly nước mía mà cố lết cái thân ra 🤪
everyone
10,0km
Distance
01:04:05
Time
06:24/km
Pace
383
Calories
Chỉ vì ly nước mía mà cố lết cái thân ra 🤪
Race FM Trung Nam Vượt Trùng Khơi 🥰
everyone
19,0km
Distance
01:34:49
Time
04:59/km
Pace
1832
Calories
Race FM Trung Nam Vượt Trùng Khơi 🥰
Race FM Trung Nam Vượt Trùng Khơi 🥰
everyone
41,9km
Distance
03:33:03
Time
05:04/km
Pace
1832
Calories
Race FM Trung Nam Vượt Trùng Khơi 🥰
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
50:57
Time
05:59/km
Pace
534
Calories
Morning Run