Minh Hiền
Tham gia: 01/05/2020
783
Run
30
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Activity
everyone
28
Phút
Afternoon Activity
Hoa sáng
everyone
12,0km
Distance
01:09:39
Time
05:47/km
Pace
574
Calories
Hoa sáng
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
17:47
Time
05:54/km
Pace
133
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:09
Time
05:48/km
Pace
225
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:03
Time
05:23/km
Pace
211
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:01
Time
06:35/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Hơn 2 tháng mới đc xuống đường chạy, mọi nỗ lực giảm cân nhất có thể 🥵 Con tim ☄️
everyone
10,0km
Distance
57:15
Time
05:43/km
Pace
463
Calories
Hơn 2 tháng mới đc xuống đường chạy, mọi nỗ lực giảm cân nhất có thể 🥵 Con tim ☄️
Afternoon Activity
everyone
20
Phút
Afternoon Activity
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ trong nhà
everyone
6,2km
Distance
01:34:08
Time
15:12/km
Pace
323
Calories
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ trong nhà
Afternoon Activity
everyone
21
Phút
Afternoon Activity
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ, chạy bộ trong nhà
everyone
5,0km
Distance
01:04:09
Time
12:46/km
Pace
336
Calories
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ, chạy bộ trong nhà
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
20:18
Time
10:10/km
Pace
59
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
8
Phút
Afternoon Activity
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ trong nhà
everyone
5,0km
Distance
58:19
Time
11:38/km
Pace
275
Calories
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ trong nhà
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
01:13:26
Time
21:23/km
Pace
283
Calories
Afternoon Run
Tập cùng Coach Đạt
everyone
33
Phút
Tập cùng Coach Đạt
Afternoon Activity
everyone
3
Phút
Afternoon Activity
10 vòng lên xuống x 9 tầng + đi bộ trong nhà
everyone
5,0km
Distance
01:01:27
Time
12:16/km
Pace
271
Calories
10 vòng lên xuống x 9 tầng  + đi bộ trong nhà
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
32:22
Time
03:32/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:36:51
Time

Pace
310
Calories
Afternoon Activity