Minh Hiền
Tham gia: 01/05/2020
267
Run
13
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Đảo Khỉ - Cần Giờ
everyone
2,0km
Distance
14:44
Time
07:16/km
Pace
86
Calories
Đảo Khỉ - Cần Giờ
Night Run
everyone
42,4km
Distance
03:26:07
Time
04:51/km
Pace
2229
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
31:20
Time
10:15/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
25:08
Time
12:18/km
Pace
88
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
24:50
Time
04:56/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:44
Time
09:29/km
Pace
50
Calories
Afternoon Run
Afternoon Weight Training
everyone
21
Phút
Afternoon Weight Training
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
49:55
Time
04:56/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
43:51
Time
10:54/km
Pace
169
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
29:30
Time
07:20/km
Pace
195
Calories
Afternoon Run
Hehe…có cảm giác chạy rùi 😘
everyone
5,0km
Distance
22:32
Time
04:29/km
Pace
250
Calories
Hehe…có cảm giác chạy rùi 😘
Afternoon Weight Training
everyone
47
Phút
Afternoon Weight Training
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
49:09
Time
04:54/km
Pace
485
Calories
Morning Run
Afternoon Weight Training
everyone
33
Phút
Afternoon Weight Training
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
58:28
Time
05:44/km
Pace
535
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
25:03
Time
12:26/km
Pace
104
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:37:40
Time
04:37/km
Pace
1054
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
24:56
Time
04:57/km
Pace
245
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
28:34
Time
07:06/km
Pace
218
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
57:19
Time
05:12/km
Pace
547
Calories
Morning Run