Nguyễn Thu Giang
Tham gia: 29/04/2022
63
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Walk
everyone
0,1km
Distance
00:15
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Walk
everyone
4,1km
Distance
42:35
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Tini
everyone
3,2km
Distance
27:52
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Tini
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
27:14
Time
08:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Run
everyone
1,1km
Distance
04:19
Time
03:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
So hot 😥
everyone
1,3km
Distance
07:14
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
So hot 😥
Yody
everyone
0,9km
Distance
05:16
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Yody
Night Run
everyone
3,7km
Distance
23:33
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
G&G
everyone
2,2km
Distance
06:44
Time
03:03/km
Pace
0
Calories
G&G
Liên Cơ
everyone
1,6km
Distance
08:44
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Liên Cơ
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
36:43
Time
10:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Tini
everyone
2,3km
Distance
22:32
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Tini
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
21:07
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
6,4km
Distance
57:24
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
24:58
Time
07:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
37:00
Time
11:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Walk
everyone
1,0km
Distance
12:28
Time
12:12/km
Pace
0
Calories
Night Walk
TXT
everyone
2,5km
Distance
12:19
Time
05:01/km
Pace
0
Calories
TXT
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
15:19
Time
08:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
29:20
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run