Nhan Brian
Tham gia: 24/04/2020
428
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:33
Time
06:41/km
Pace
392
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
05:32
Time
06:19/km
Pace
66
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:48:45
Time

Pace
428
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:40:31
Time

Pace
635
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:00:47
Time

Pace
290
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
44:11
Time
05:30/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:17:01
Time

Pace
358
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:19:58
Time

Pace
380
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:43:52
Time

Pace
553
Calories
Morning Activity
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
48:29
Time
06:03/km
Pace
612
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:32:59
Time

Pace
416
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:47:54
Time

Pace
417
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:09:51
Time

Pace
343
Calories
Afternoon Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
02:00:54
Time

Pace
508
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:18:37
Time

Pace
581
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:24:01
Time

Pace
596
Calories
Afternoon Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:53:28
Time

Pace
468
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:28:18
Time

Pace
434
Calories
Afternoon Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:35:09
Time

Pace
395
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:14:46
Time

Pace
282
Calories
Morning Activity