Lê Minh Hải
Tham gia: 11/09/2020
226
Run
99
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:40
Time
06:30/km
Pace
574
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:53
Time
05:51/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
37:31
Time
06:08/km
Pace
367
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
8,0km
Distance
40:49
Time
11,8 km/h
Pace
132
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:02
Time
05:45/km
Pace
303
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
3,4km
Distance
17:32
Time
11,8 km/h
Pace
53
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
32:37
Time
06:12/km
Pace
310
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
51:08
Time
06:22/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
24:39
Time
05:44/km
Pace
224
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:20:52
Time
06:39/km
Pace
704
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
53:02
Time
06:24/km
Pace
500
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:15:46
Time
06:47/km
Pace
693
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
4,2km
Distance
15:17
Time
16,3 km/h
Pace
63
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
4,1km
Distance
15:08
Time
16,4 km/h
Pace
96
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
32:32
Time
06:10/km
Pace
305
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
5,5km
Distance
26:32
Time
12,4 km/h
Pace
116
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
53:10
Time
06:43/km
Pace
474
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
6,6km
Distance
32:12
Time
12,2 km/h
Pace
137
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
38:49
Time
06:17/km
Pace
365
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
6,2km
Distance
31:02
Time
12 km/h
Pace
89
Calories
Morning Ride