|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Thanh Phương
Tham gia: 12/11/2019
Run
120
Ride
0
Swim
1

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 17/01/2021 05:39
5,1km Distance
43:23 Time
08:29/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 16/01/2021 16:50
1,4km Distance
13:27 Time
09:48/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 06/01/2021 05:52
4,8km Distance
36:52 Time
07:37/km Pace
Morning Run
Happy New Year 2021 01/01/2021 06:21
8,2km Distance
01:06:24 Time
08:08/km Pace
Happy New Year 2021
Morning Run 27/12/2020 05:54
5,6km Distance
47:35 Time
08:27/km Pace
Morning Run
Morning Run 27/12/2020 05:49
5,6km Distance
51:40 Time
09:11/km Pace
Morning Run
Morning Run 20/12/2020 05:55
5,7km Distance
50:48 Time
08:55/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/11/2020 05:55
3,5km Distance
31:50 Time
08:59/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/11/2020 05:42
4,6km Distance
39:28 Time
08:38/km Pace
Morning Run
Morning Run 22/11/2020 05:57
12,5km Distance
01:55:54 Time
09:17/km Pace
Morning Run
Morning Run 19/11/2020 05:25
5,6km Distance
47:33 Time
08:33/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/11/2020 05:41
5,3km Distance
41:25 Time
07:45/km Pace
Morning Run
Morning Run 31/10/2020 06:11
5,4km Distance
46:54 Time
08:44/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/10/2020 05:44
3,6km Distance
30:19 Time
08:26/km Pace
Morning Run
Yên Tử 09/10/2020 14:01
7,6km Distance
02:29:30 Time
19:44/km Pace
Yên Tử
Afternoon Run 02/10/2020 17:11
5,8km Distance
01:18:30 Time
13:31/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 20/09/2020 16:29
5,7km Distance
46:46 Time
08:09/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/09/2020 17:06
3,8km Distance
31:23 Time
08:13/km Pace
Afternoon Run
Morning Swim 02/09/2020 09:38
2,3km Distance
54:11 Time
02:19/100m Pace
Morning Swim
Morning Run 02/09/2020 05:20
11,1km Distance
01:39:31 Time
08:57/km Pace
Morning Run