|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Mẫn Trần
Tham gia: 30/04/2020
Run
362
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Outdoor Run 17/07/2021 05:42
15,7km Distance
01:38:12 Time
06:15/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 15/07/2021 05:27
10,1km Distance
01:08:30 Time
06:47/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 14/07/2021 05:25
10,1km Distance
01:10:02 Time
06:57/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 11/07/2021 05:38
8,1km Distance
59:40 Time
07:20/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 11/06/2021 21:02
3,9km Distance
31:57 Time
08:14/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 06/06/2021 05:23
15,0km Distance
01:48:28 Time
07:14/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 05/06/2021 18:26
5,1km Distance
33:12 Time
06:31/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 03/06/2021 20:51
15,0km Distance
01:42:56 Time
06:52/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 02/06/2021 20:49
13,3km Distance
01:25:21 Time
06:24/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 01/06/2021 21:03
3,5km Distance
33:48 Time
09:32/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 30/05/2021 20:46
15,7km Distance
01:50:09 Time
07:01/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 29/05/2021 18:05
6,1km Distance
37:39 Time
06:10/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 28/05/2021 21:01
3,4km Distance
32:21 Time
09:24/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 27/05/2021 20:42
14,3km Distance
01:36:14 Time
06:45/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 26/05/2021 21:05
2,9km Distance
28:09 Time
09:41/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 25/05/2021 21:01
13,1km Distance
01:20:43 Time
06:09/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 24/05/2021 21:01
1,6km Distance
17:54 Time
11:01/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 23/05/2021 21:08
5,6km Distance
45:20 Time
08:06/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 20/05/2021 20:42
10,5km Distance
01:14:16 Time
07:06/km Pace
Outdoor Run
Outdoor Run 19/05/2021 21:02
10,1km Distance
01:05:39 Time
06:30/km Pace
Outdoor Run