Dao Tuan
Tham gia: 03/08/2020
947
Run
7
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,9km
Distance
34:14
Time
06:59/km
Pace
304
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
30:34
Time
07:37/km
Pace
248
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:56
Time
06:19/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
23:37
Time
07:23/km
Pace
204
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
40:47
Time
07:20/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
26:07
Time
07:09/km
Pace
243
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
48:52
Time
07:25/km
Pace
423
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
2,6km
Distance
37:26
Time
14:25/km
Pace
144
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
28:29
Time
07:44/km
Pace
232
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
37:03
Time
07:03/km
Pace
326
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
30:26
Time
06:49/km
Pace
278
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
12:50
Time
08:19/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
17:31
Time
07:22/km
Pace
154
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:21
Time
06:55/km
Pace
680
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
35:51
Time
07:25/km
Pace
315
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
34:35
Time
07:25/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
24:58
Time
08:00/km
Pace
209
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
52:16
Time
07:17/km
Pace
452
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
47:49
Time
07:23/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
35:19
Time
07:49/km
Pace
292
Calories
Morning Run